10 feb 2016 13:52

10 feb 2016 13:52

"Det kommer att bli förändringar i skolorganisationen"

FALKÖPING: Översyn under våren

En översyn av skolverksamheten i Falköping kommer att göras under våren.
Bland annat ska man se över antalet högstadieskolor.
– Vad det kommer mynna ut i vet vi inte, säger Ingvor Bergman (S).

I den kommunala planen för 2015–2017 fick kommunstyrelsen i uppdrag att göra en genomlysning av den kommunala verksamheten. Ett revisionsföretag har därför under hösten granskat de olika verksamheterna och sett över hur dessa kan effektiviseras organisatoriskt och ekonomiskt.

För barn- och utbildningsnämnden kan detta komma att innebära en del större förändringar. Bland annat uppmanas man att göra en skolöversyn där organisationen ska ses över och med syfte att skapa större skolenheter.

Antalet skolor

– Bland annat kommer man att titta på antalet högstadieskolor. Vi har åtta stycken i Falköping vilket är ganska mycket och då måste man titta på hur man klarar att lösa det med likvärdiga bedömningar och valmöjligheter, säger Ingvor Bergman (S) som är ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

I rapporten från revisionsföretaget föreslås också bland annat att ser över elevhälsan, överför ansvaret för fritidsgårdarna till kultur- och fritidsförvaltningen samt samordnar särskoleverksamheten.

– Det här kommer att innebära förändringar men vad det blir vet vi inte i nuläget. Vi kommer snarast att upphandla en projektledning som ska ta tag i att se över det här under våren, säger Bergman.

Ekonomi

Förutom det organisatoriska föreslås det också i rapporten att barn- och utbildningsnämnden ser över ansvarsområden, mål, uppföljning och analys samt ekonomi och resursfördelning.

I den kommunala planen för 2015–2017 fick kommunstyrelsen i uppdrag att göra en genomlysning av den kommunala verksamheten. Ett revisionsföretag har därför under hösten granskat de olika verksamheterna och sett över hur dessa kan effektiviseras organisatoriskt och ekonomiskt.

För barn- och utbildningsnämnden kan detta komma att innebära en del större förändringar. Bland annat uppmanas man att göra en skolöversyn där organisationen ska ses över och med syfte att skapa större skolenheter.

Antalet skolor

– Bland annat kommer man att titta på antalet högstadieskolor. Vi har åtta stycken i Falköping vilket är ganska mycket och då måste man titta på hur man klarar att lösa det med likvärdiga bedömningar och valmöjligheter, säger Ingvor Bergman (S) som är ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

I rapporten från revisionsföretaget föreslås också bland annat att ser över elevhälsan, överför ansvaret för fritidsgårdarna till kultur- och fritidsförvaltningen samt samordnar särskoleverksamheten.

– Det här kommer att innebära förändringar men vad det blir vet vi inte i nuläget. Vi kommer snarast att upphandla en projektledning som ska ta tag i att se över det här under våren, säger Bergman.

Ekonomi

Förutom det organisatoriska föreslås det också i rapporten att barn- och utbildningsnämnden ser över ansvarsområden, mål, uppföljning och analys samt ekonomi och resursfördelning.