10 feb 2016 06:00

10 feb 2016 06:00

Platsgarantin inom förskolan försämras

Nytt beslut från barn- och utbildningsnämnden

Trycket på förskolorna i Falköping är stort och det är svårigheter att erbjuda alla plats.

Nu har barn- och utbildningsnämnden beslutat att platsgarantin ändras från tre till fyra månader.

I skollagen står att barn ska erbjudas plats på förskola inom fyra månader från att vårdnadshavaren anmäler önskemål om plats.

I Falköping har man valt att ha en generösare gräns med platsgaranti inom tre månader. Något som nu ändras.

– Vi har tidigare haft en ambitionsnivå att klara det inom tre månader men nu framöver kommer vi att behöva längre tid. Det är ett väldigt hårt tryck och vi får sänka tills vidare, säger Ingvor Bergman (S) som är ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Fortsatt tryck

Beslutet kommer sedan att utvärderas med jämna mellanrum.

– Som det är nu är grupperna fulla och vi letar ytterligare lokaler. Vi hoppas kunna öppna en eller flera nya avdelningar för att klara av det här, säger Bergman.

Och det hårda trycket väntas bestå.

– Som det ser ut kommer vi att ligga kvar på höga nivåer framöver.

Kommer ni klara att garantera plats inom fyra månader?

– Det är vår absoluta ambition. Det pågår nu diskussioner i tjänstemannagruppen hur vi lösa det här, säger Ingvor Bergman.

– Att bygga om och renovera kräver också mycket då man måste hitta till fälliga lokaler. Eftersom det är många kommuner som brottas med samma problem är det väldigt tryck på moduler att ställa upp och de är svåra att få tag på.

Beslutet att ändra tiden för platsgarantin kommer att följas upp halvårsvis med start i oktober. Utifrån dessa utvärderingar kommer man att avgöra om man kan gå tillbaka till de tidigare tre månaderna vilket nämnden uttrycker som sitt mål i beslutet.

I skollagen står att barn ska erbjudas plats på förskola inom fyra månader från att vårdnadshavaren anmäler önskemål om plats.

I Falköping har man valt att ha en generösare gräns med platsgaranti inom tre månader. Något som nu ändras.

– Vi har tidigare haft en ambitionsnivå att klara det inom tre månader men nu framöver kommer vi att behöva längre tid. Det är ett väldigt hårt tryck och vi får sänka tills vidare, säger Ingvor Bergman (S) som är ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Fortsatt tryck

Beslutet kommer sedan att utvärderas med jämna mellanrum.

– Som det är nu är grupperna fulla och vi letar ytterligare lokaler. Vi hoppas kunna öppna en eller flera nya avdelningar för att klara av det här, säger Bergman.

Och det hårda trycket väntas bestå.

– Som det ser ut kommer vi att ligga kvar på höga nivåer framöver.

Kommer ni klara att garantera plats inom fyra månader?

– Det är vår absoluta ambition. Det pågår nu diskussioner i tjänstemannagruppen hur vi lösa det här, säger Ingvor Bergman.

– Att bygga om och renovera kräver också mycket då man måste hitta till fälliga lokaler. Eftersom det är många kommuner som brottas med samma problem är det väldigt tryck på moduler att ställa upp och de är svåra att få tag på.

Beslutet att ändra tiden för platsgarantin kommer att följas upp halvårsvis med start i oktober. Utifrån dessa utvärderingar kommer man att avgöra om man kan gå tillbaka till de tidigare tre månaderna vilket nämnden uttrycker som sitt mål i beslutet.