10 feb 2016 14:42

10 feb 2016 14:42

Solskydd installeras på flera förskolor

FALKÖPING

I höstas gjorde Miljösamverkan östra Skaraborg, Mös, inspektioner av förskolor i Falköping och fann brister gällande solskyddade utegårdar.

Nu har barn- och utbildningsnämnden beslutat att åtgärda detta. Nämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan och kostnadsberäkning för att sätta upp solskydd.

Sammantaget gäller det sju förskolor; Gudhems förskola, Broddetorps förskola, Trollets förskola, Förskolan Skytten, Junibackens förskola, Förskolan Vindängen samt Hästbackens förskola.

Uppförandet ska ske under våren. För att bekosta det äskar barn- och utbildningsnämnden medel ur kommunens investeringsbudget.

Nu har barn- och utbildningsnämnden beslutat att åtgärda detta. Nämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan och kostnadsberäkning för att sätta upp solskydd.

Sammantaget gäller det sju förskolor; Gudhems förskola, Broddetorps förskola, Trollets förskola, Förskolan Skytten, Junibackens förskola, Förskolan Vindängen samt Hästbackens förskola.

Uppförandet ska ske under våren. För att bekosta det äskar barn- och utbildningsnämnden medel ur kommunens investeringsbudget.