15 feb 2016 06:00

15 feb 2016 06:00

Flera privata vill bygga bostäder

FALKÖPING: Positiv utveckling

Flera privata fastighetsägare vill satsa och bygga i Falköping. Nu ska ett förslag till ny detaljplan för Geten 2 på Järnvägsgatan ut på samråd.
– Det utvecklar Falköping och känns jättepositivt, säger byggnadsnämndens ordförande Dan Hovskär (KD).

Fler nya lägenheter planeras i Falköping. Det här gäller Geten 2 på Järnvägsgatan, grannfastigheten till huset där en pizzeria ligger.

– Det är Visionsgruppen AB som lagt in om en planändring. De vill bygga två hus på fyra våningar, husen är lite i vinkel för att skapa en gårdsmiljö, säger Dan Hovskär, byggnadsnämndens ordförande (KD).

Detaljplanen som gäller nu innehåller så kallad prickad mark som gör att man inte kan bygga. En ändring av detaljplanen måste därför göras. Ett förslag till sådan har tagits fram och ska efter beslut i byggnadsnämnden nu ut på samråd för att grannar och myndigheter, däribland länsstyrelsen, ska få säga sitt. Till största del ryms nybyggnationen inom fastigheten.

– Ägaren behöver köpa en liten remsa av kommunen för att få in husen som det är planerat just nu. Det är en ytterst liten remsa parkmark i närområdet.

Det behövs fler bostäder i Falköping och Dan Hovskär tycker att det är väldigt positivt att flera privata fastighetsägare vill bygga.

– Att de vill satsa, bygga och utveckla Falköping känns jättepositivt.

Samrådet för förslaget till detaljplan för Geten 2 pågår 16 februari till 8 mars. Den 23 februari är det samrådsmöte i fullmäktigesalen.

Fler nya lägenheter planeras i Falköping. Det här gäller Geten 2 på Järnvägsgatan, grannfastigheten till huset där en pizzeria ligger.

– Det är Visionsgruppen AB som lagt in om en planändring. De vill bygga två hus på fyra våningar, husen är lite i vinkel för att skapa en gårdsmiljö, säger Dan Hovskär, byggnadsnämndens ordförande (KD).

Detaljplanen som gäller nu innehåller så kallad prickad mark som gör att man inte kan bygga. En ändring av detaljplanen måste därför göras. Ett förslag till sådan har tagits fram och ska efter beslut i byggnadsnämnden nu ut på samråd för att grannar och myndigheter, däribland länsstyrelsen, ska få säga sitt. Till största del ryms nybyggnationen inom fastigheten.

– Ägaren behöver köpa en liten remsa av kommunen för att få in husen som det är planerat just nu. Det är en ytterst liten remsa parkmark i närområdet.

Det behövs fler bostäder i Falköping och Dan Hovskär tycker att det är väldigt positivt att flera privata fastighetsägare vill bygga.

– Att de vill satsa, bygga och utveckla Falköping känns jättepositivt.

Samrådet för förslaget till detaljplan för Geten 2 pågår 16 februari till 8 mars. Den 23 februari är det samrådsmöte i fullmäktigesalen.