16 feb 2016 06:00

16 feb 2016 06:00

Nu är det klart för att sälja tomter

FALKÖPING: Detaljplan antagen för Marjarp etapp 2

Detaljplanen för Skaraborg logistic center, etapp 2, har antagits. Det innebär att det går att sälja tomter.
– Det finns flera intressenter, så vi har goda förhoppningar att få till etableringar på området, säger byggnadsnämndens ordförande Dan Hovskär (KD) i Falköping.

Byggnadsnämnden antog detaljplanen för Skaraborg logistic center, etapp 2, på Marjarp vid sitt senaste sammanträde.

– Efter en lång handläggningstid, man fick göra ett nytt omtag för att länsstyrelsen hade många synpunkter på naturvårdsaspekten, säger Dan Hovskär.

Syftet med detaljplanen är att i första hand få logistikföretag att etablera sig där.

– Nu är det klart att sälja tomter. Det gör att det finns stora möjligheter till framtida utbyggnationer och det är också en viktig framtidssatsning både för miljön och företag, egentligen för hela Skaraborg, säger Dan Hovskär och tillägger att det finns flera intressenter.

Verksamhetsberättelsen för 2015 var också uppe på sammanträdet. Den visar att det går snabbt att få svar på sitt bygglovsärende i Falköping.

– 88,7 procent fick svar inom fyra veckor, det lagstadgade är tio veckor. Det är en fantastisk siffra, vi är väldigt glada, säger Dan Hovskär.

Under förra året behandlades 395 ärenden, det är en ökning med nästan 25 procent.

– Så trots fler ärenden har vi ökat hastigheten och servicenivån till företag och privatpersoner. Det är ett kvitto på att vi jobbar bra med service och tillgänglighet.

Ett sätt är att ha öppet hus. Något annat som snabbar på är att de som söker bygglov har så färdiga handlingar som möjligt.

– Och att vi har bra rutiner, vi försöker få en så kort handläggning som möjligt på ett ärende.

En annan siffra ur verksamhetsberättelsen är att detaljplaner antogs för 83 nya lägenheter i Falköping.

– Det har varit en brist förut, det har funnits för få detaljplaner man har kunnat bygga på.

Byggnadsnämnden antog detaljplanen för Skaraborg logistic center, etapp 2, på Marjarp vid sitt senaste sammanträde.

– Efter en lång handläggningstid, man fick göra ett nytt omtag för att länsstyrelsen hade många synpunkter på naturvårdsaspekten, säger Dan Hovskär.

Syftet med detaljplanen är att i första hand få logistikföretag att etablera sig där.

– Nu är det klart att sälja tomter. Det gör att det finns stora möjligheter till framtida utbyggnationer och det är också en viktig framtidssatsning både för miljön och företag, egentligen för hela Skaraborg, säger Dan Hovskär och tillägger att det finns flera intressenter.

Verksamhetsberättelsen för 2015 var också uppe på sammanträdet. Den visar att det går snabbt att få svar på sitt bygglovsärende i Falköping.

– 88,7 procent fick svar inom fyra veckor, det lagstadgade är tio veckor. Det är en fantastisk siffra, vi är väldigt glada, säger Dan Hovskär.

Under förra året behandlades 395 ärenden, det är en ökning med nästan 25 procent.

– Så trots fler ärenden har vi ökat hastigheten och servicenivån till företag och privatpersoner. Det är ett kvitto på att vi jobbar bra med service och tillgänglighet.

Ett sätt är att ha öppet hus. Något annat som snabbar på är att de som söker bygglov har så färdiga handlingar som möjligt.

– Och att vi har bra rutiner, vi försöker få en så kort handläggning som möjligt på ett ärende.

En annan siffra ur verksamhetsberättelsen är att detaljplaner antogs för 83 nya lägenheter i Falköping.

– Det har varit en brist förut, det har funnits för få detaljplaner man har kunnat bygga på.