23 feb 2016 06:00

23 feb 2016 06:00

Fondmedel för ekonomiskt utsatta

FALKÖPING: Fyra fonder att söka ur

Falköpings kommun utlyser nu möjligheten för familjer som lever på existensminimum att ansöka om pengar ur kommunens donationsfonder.
– Det känns bra att kunna hjälpa några i alla fall, säger Ingela Arvidsson.

Drygt 1000 barn levde 2013 i fattigdom i Falköping. Det visar Rädda barnens statistik över antalet barn som lever i ekonomisk utsatthet. Detta innebar att 15,5 procent av barnen i Falköping levde i fattigdom, vilket placerade kommunen på plats 243 i rankningen över de kommuner med lägst barnfattigdom i landet. 2012 var motsvarande siffra 12,2 procent, vilket placerar Falköping bland de 154 av Sveriges 290 kommuner där barnfattigdomen ökat.

Sedan 1900-talet

Falköpings kommun erbjuder nu möjligheten att ansöka om fondmedel ur fyra av kommunens donationsfonder.

– Det här är fonder som testamenterats till oss och funnits inom kommunen sedan början av 1900-talet, säger Ingela Arvidsson som är administrativ assisten inom socialtjänsten.

Olika syften

Barnfattigdomen bland barn till ensamstående föräldrar minskade från 27,8 procent till 26,9 procent mellan 2012 och 2013.

För denna grupp finns möjlighet att söka medel ur fonden Erika & Lauritz Kappers minne. Denna fond riktar sig nämligen specifikt till understöd år ensamstående fattiga mödrar med oförsörjda barn. Fonden Lars Larssons donation syftar kort och gott till att hjälpa minderåriga barn.

Sommarlovet innebär för många barn lägervistelser och utflykter av olika former. För de familjer som lever nära existensminimum kan detta vara en kostnad som är svår att klara av. Men med hjälp av ett bidrag ur Falestrands Donation kan även dessa barn och ungdomar få möjlighet att åka iväg på en koloni- eller ferievistelse.

Sista mars

Det brukar vara många som söker varje år och men varje sökande får inte så många kronor.

– Hur mycket var och en får beror på hur många som sökt och hur mycket pengar som finns att betala ut, men det känns bra att kunna hjälpa några i alla fall, säger Ingela Arvidsson.

För samtliga fonder krävs att sökande är bosatt i Falköpings kommun och att ansökan kommit in senast 31 mars

Drygt 1000 barn levde 2013 i fattigdom i Falköping. Det visar Rädda barnens statistik över antalet barn som lever i ekonomisk utsatthet. Detta innebar att 15,5 procent av barnen i Falköping levde i fattigdom, vilket placerade kommunen på plats 243 i rankningen över de kommuner med lägst barnfattigdom i landet. 2012 var motsvarande siffra 12,2 procent, vilket placerar Falköping bland de 154 av Sveriges 290 kommuner där barnfattigdomen ökat.

Sedan 1900-talet

Falköpings kommun erbjuder nu möjligheten att ansöka om fondmedel ur fyra av kommunens donationsfonder.

– Det här är fonder som testamenterats till oss och funnits inom kommunen sedan början av 1900-talet, säger Ingela Arvidsson som är administrativ assisten inom socialtjänsten.

Olika syften

Barnfattigdomen bland barn till ensamstående föräldrar minskade från 27,8 procent till 26,9 procent mellan 2012 och 2013.

För denna grupp finns möjlighet att söka medel ur fonden Erika & Lauritz Kappers minne. Denna fond riktar sig nämligen specifikt till understöd år ensamstående fattiga mödrar med oförsörjda barn. Fonden Lars Larssons donation syftar kort och gott till att hjälpa minderåriga barn.

Sommarlovet innebär för många barn lägervistelser och utflykter av olika former. För de familjer som lever nära existensminimum kan detta vara en kostnad som är svår att klara av. Men med hjälp av ett bidrag ur Falestrands Donation kan även dessa barn och ungdomar få möjlighet att åka iväg på en koloni- eller ferievistelse.

Sista mars

Det brukar vara många som söker varje år och men varje sökande får inte så många kronor.

– Hur mycket var och en får beror på hur många som sökt och hur mycket pengar som finns att betala ut, men det känns bra att kunna hjälpa några i alla fall, säger Ingela Arvidsson.

För samtliga fonder krävs att sökande är bosatt i Falköpings kommun och att ansökan kommit in senast 31 mars

  • Anna Leijon