24 feb 2016 06:00

25 feb 2016 15:36

Rekordhög befolkningsökning 2015

FALKÖPING: Kommunen växer mer än någonsin

Falköpings invånarantal ökade 2015 med 326 personer.

Det är den största ökningen på minst 50 år i kommunen.

Vid slutet av 2015 hade Falköpings kommun 32 511 invånare visar färsk statistik från SCB. En ökning med 326 personer jämfört med 2014.

Vid en blick bakåt i tiden är det en historisk hög ökning, mer än under något år från 1968 och framåt som SCB har statistik kring.

Från andra län

Bakom ökning ligger en klart större inflyttning än utflyttning. För första gången på fem år är antalet födda färre än antalet döda men det vägs alltså upp av ökad inflyttning och minskad utflyttning. Framförallt rör det sig om inflyttningar från kommuner i Västra Götaland men inflyttningarna från andra län, 517 personer, är större än någon gång innan under 2000-talet.

Inflyttningarna från utlandet, 352 personer, är större än under 2014 men mindre än under 2013.

Vid slutet av 2015 hade Falköpings kommun 32 511 invånare visar färsk statistik från SCB. En ökning med 326 personer jämfört med 2014.

Vid en blick bakåt i tiden är det en historisk hög ökning, mer än under något år från 1968 och framåt som SCB har statistik kring.

Från andra län

Bakom ökning ligger en klart större inflyttning än utflyttning. För första gången på fem år är antalet födda färre än antalet döda men det vägs alltså upp av ökad inflyttning och minskad utflyttning. Framförallt rör det sig om inflyttningar från kommuner i Västra Götaland men inflyttningarna från andra län, 517 personer, är större än någon gång innan under 2000-talet.

Inflyttningarna från utlandet, 352 personer, är större än under 2014 men mindre än under 2013.

Befolkningsförändringar

Kategori 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Befolkning 31 513 31 689 31 689 31 988 32 185 32 511

Folkökning 94 176 0 299 197 326

Födda 358 367 372 371 398 384

Döda 398 350 355 352 356 389

Inflyttningar 1 301 1 334 1 317 1 672 1 628 1 662

Utflyttningar 1 164 1 177 1 334 1 395 1 476 1 332

Källa: SCB