26 feb 2016 06:00

26 feb 2016 06:00

Färre kränkningar i skolan – igen

FALKÖPING: Nya siffror från Skolinspektionen

Anmälningarna till Skolinspektionen om kränkande behandling i Falköping 2015 var klart färre än året innan.
Under 2015 kom bara en sådan anmälning in till myndigheten.

Anmälningarna till Skolinspektionen om kränkande behandling i Falköping följer en lite ovanlig trend. Varannat år ser det klart sämre ut och varannat bättre.

2015 får helt klart räknas till den senare kategorin då bara en anmälning kom in till Skolinspektionen. Året innan var motsvarande siffra fyra. 2012 var det också fyra anmälningar och 2010 hela sju stycken. 2013 och 2011 var det precis som i fjol bara en.

Skolinspektionen har under 2015 granskat fyra av de anmälningar som har gjorts i Falköping och konstaterat att det fanns brister på skolan.

Ökning i riket

Totalt skickades fyra anmälningar till Skolinspektionen i Falköping.

Förutom ärendet kring kränkande behandling gällde det ett ärende kring skolplikt och rätten till utbildning, ett kring särskilt stöd samt ett övrigt ärende.

Totalt i riket inkom 1 544 anmälningar om kränkningar i skolan under 2015 - en ökning med 17 procent jämfört med året innan. Samtidigt riktade myndigheten kritik mot konstaterade kränkningsbrister i 754 fall, 33 procent fler än 2014. Anmälningarna om kränkande behandling gällde till 83 procent grundskolan, 6 procent gymnasieskolan, 7 procent förskolan och resten gällde övriga skolformer.

Anmälningarna till Skolinspektionen om kränkande behandling i Falköping följer en lite ovanlig trend. Varannat år ser det klart sämre ut och varannat bättre.

2015 får helt klart räknas till den senare kategorin då bara en anmälning kom in till Skolinspektionen. Året innan var motsvarande siffra fyra. 2012 var det också fyra anmälningar och 2010 hela sju stycken. 2013 och 2011 var det precis som i fjol bara en.

Skolinspektionen har under 2015 granskat fyra av de anmälningar som har gjorts i Falköping och konstaterat att det fanns brister på skolan.

Ökning i riket

Totalt skickades fyra anmälningar till Skolinspektionen i Falköping.

Förutom ärendet kring kränkande behandling gällde det ett ärende kring skolplikt och rätten till utbildning, ett kring särskilt stöd samt ett övrigt ärende.

Totalt i riket inkom 1 544 anmälningar om kränkningar i skolan under 2015 - en ökning med 17 procent jämfört med året innan. Samtidigt riktade myndigheten kritik mot konstaterade kränkningsbrister i 754 fall, 33 procent fler än 2014. Anmälningarna om kränkande behandling gällde till 83 procent grundskolan, 6 procent gymnasieskolan, 7 procent förskolan och resten gällde övriga skolformer.

Anmälningar

Anmälningar till Skolinspektionen om kränkande behandling i Falköping

År Anmälningar

2015: 1

2014: 4

2013: 1

2012: 4

2011: 1

2010: 7

Källa: