29 feb 2016 06:00

29 feb 2016 06:00

Coompanion får pengar till kooperativa utvecklingen

FALKÖPING: Coompanion väst får 940 000 kronor av Tillväxtverket

Tillväxtverket beviljar pengar till Coompanion kooperativ utveckling i Falköping, det rör sig om ett verksamhetsbidrag till den ekonomiska föreningen på drygt 940 000 tusen kronor.

Coompanion väst ger företagsrådgivning åt dem som vill starta ett företag tillsammans. Här kan man få kostnadsfri rådgivning vid nystart och även med att få hjälp med processen runt att starta ett kooperativt företag, man erbjuder också företagsutveckling för redan startade företag. Vidare arbetar de med att hjälpa till med affärsutveckling för ideella föreningar.

För dem som vill starta en ekonomisk förening för att få bredband via fiber på landsbygden finns en webbhandbok tillgänglig. Coompanion anordnar också workshops för dem som vill lära sig mer om entreprenörskap.

Coompanion finns på 25 orter i Sverige och i västra distriktet är bland andra Skaraborgs kommunalförbund en av finansiärerna.

Coompanion väst ger företagsrådgivning åt dem som vill starta ett företag tillsammans. Här kan man få kostnadsfri rådgivning vid nystart och även med att få hjälp med processen runt att starta ett kooperativt företag, man erbjuder också företagsutveckling för redan startade företag. Vidare arbetar de med att hjälpa till med affärsutveckling för ideella föreningar.

För dem som vill starta en ekonomisk förening för att få bredband via fiber på landsbygden finns en webbhandbok tillgänglig. Coompanion anordnar också workshops för dem som vill lära sig mer om entreprenörskap.

Coompanion finns på 25 orter i Sverige och i västra distriktet är bland andra Skaraborgs kommunalförbund en av finansiärerna.