29 feb 2016 06:00

29 feb 2016 06:00

Läkare kritiseras för oskicklighet

FALKÖPING: Patient anmälde läkare efter felbehandling med kortisonspruta

En läkare på en vårdcentral i Falköping har anmälts av en patient till Inspektionen för vård och omsorg. De ger nu kritik till läkaren för oskicklighet i samband med en kortisoninjektion.

Patienten som anmält läkaren till Inspektionen för vård och omsorg sökte vård på en vårdcentral i Falköping. Anledningen till vårdbesöket var smärta i vänster axel. Enligt anmälan ska läkaren ha gett en spruta med kortison, men på fel ställe på kroppen. Det resulterade i att patienten i stället för lindring av sin värk fick mer omfattande smärtor med värk i armen och bröstet samt problem med andningen. Patienten anser att en vårdskada uppstått. Enligt den bedömning Ivo gör kan injektionen ha gett de symptom från axeln och armen som patienten upplevde. Senare samma dag sökte patienten akut vård på Skas nu med smärta, domningar och känselbortfall, här konstaterade man efter röntgenundersökning att patienten led av så kallad kalkaxel.

Distriktsläkaren som behandlade patienten på vårdcentralen gjorde bedömningen att besvären patienten sökte vård för kom sig av ett inklämningssyndrom i axelleden eller en muskelinflammation. Efter behandlingen ska patienten, enligt läkaren, inte ha gett uttryck för någon smärtreaktion utan var nöjd med behandlingen. Läkaren ska också ha sagt till patienten att en remiss till magnetröntgen skulle skrivas om patienten inte blev bättre. Detta besked till patienten finns inte inskrivet i journalen och även detta misstag påtalas av Ivo.

Patienten ska också under våren 2015 sökt vård på sin vårdcentral vid ett flertal tillfällen på grund av fortsatt smärta i axeln. Enligt den medicinske rådgivarens bedömning finns risk för allvarliga framtida men. Ivo skriver i sitt beslut att patienten inte fick en sakkunnig och omsorgsfull vård vid sitt läkarbesök.

Patienten som anmält läkaren till Inspektionen för vård och omsorg sökte vård på en vårdcentral i Falköping. Anledningen till vårdbesöket var smärta i vänster axel. Enligt anmälan ska läkaren ha gett en spruta med kortison, men på fel ställe på kroppen. Det resulterade i att patienten i stället för lindring av sin värk fick mer omfattande smärtor med värk i armen och bröstet samt problem med andningen. Patienten anser att en vårdskada uppstått. Enligt den bedömning Ivo gör kan injektionen ha gett de symptom från axeln och armen som patienten upplevde. Senare samma dag sökte patienten akut vård på Skas nu med smärta, domningar och känselbortfall, här konstaterade man efter röntgenundersökning att patienten led av så kallad kalkaxel.

Distriktsläkaren som behandlade patienten på vårdcentralen gjorde bedömningen att besvären patienten sökte vård för kom sig av ett inklämningssyndrom i axelleden eller en muskelinflammation. Efter behandlingen ska patienten, enligt läkaren, inte ha gett uttryck för någon smärtreaktion utan var nöjd med behandlingen. Läkaren ska också ha sagt till patienten att en remiss till magnetröntgen skulle skrivas om patienten inte blev bättre. Detta besked till patienten finns inte inskrivet i journalen och även detta misstag påtalas av Ivo.

Patienten ska också under våren 2015 sökt vård på sin vårdcentral vid ett flertal tillfällen på grund av fortsatt smärta i axeln. Enligt den medicinske rådgivarens bedömning finns risk för allvarliga framtida men. Ivo skriver i sitt beslut att patienten inte fick en sakkunnig och omsorgsfull vård vid sitt läkarbesök.