01 mar 2016 06:00

01 mar 2016 21:34

Kommunen överklagar nytt ja till provborrning

FALKÖPING: Förvaltningsrätten gav klartecken

Över 90 parter hade överklagat Bergsstatens beslut att ge tillstånd att söka efter olja och gas på Falbygden.

Det hjälpte inte. Förvaltningsrätten slog fast att undersökningstillståndet ska gälla.

Nu överklagar kommunen även det beslutet.

Som SLA har skrivit om flera gånger tidigare har företaget Big Rock Exploration AB tidigare fått undersökningstillstånd av Bergsstaten att söka efter olja och gas i Falköping.

Något som kommunen och väldigt många, runt ett 90-tal, markägare reagerade starkt på och överklagade beslutet till förvaltnings­rätten under sommaren 2015.

För en tid sedan meddelade förvaltningsrätten sin dom – undersökningstillståndet står fast. ”Förvaltningsrätten anser att det saknas anledning att avvika från Bergsstatens bedömning att undersökning i området kan leda till fynd av koncessionsmineral” skriver man i domen.

Till kammarrätten

Ett beslut som Falköpings kommun inte vill acceptera och man väljer nu att återigen överklaga, den här gången till kammarrätten. Precis som tidigare väljer man i sin överklagan att lyfta fram vad man anser är bristfällig information kring företagets möjligheter och kompetens att bedriva sådant sökningsarbete.

”Bristfälliga uppgifter”

”Bolagsföreträdarnas uppgifter om bolagets lämplighet i detta avseende är bristfälliga. Underinstanserna har således inte haft underlag för att bedöma bolagets lämplighet utifrån kraven som uppställs i bestämmelsen” skriver kommunen i sin överklagan.

Nu vill man alltså att kammarrätten ger prövningstillstånd och därefter i första hand bifaller överklagan och i andra hand återförvisar målet till Förvaltningsrätten i Falun for ny prövning.

Som SLA har skrivit om flera gånger tidigare har företaget Big Rock Exploration AB tidigare fått undersökningstillstånd av Bergsstaten att söka efter olja och gas i Falköping.

Något som kommunen och väldigt många, runt ett 90-tal, markägare reagerade starkt på och överklagade beslutet till förvaltnings­rätten under sommaren 2015.

För en tid sedan meddelade förvaltningsrätten sin dom – undersökningstillståndet står fast. ”Förvaltningsrätten anser att det saknas anledning att avvika från Bergsstatens bedömning att undersökning i området kan leda till fynd av koncessionsmineral” skriver man i domen.

Till kammarrätten

Ett beslut som Falköpings kommun inte vill acceptera och man väljer nu att återigen överklaga, den här gången till kammarrätten. Precis som tidigare väljer man i sin överklagan att lyfta fram vad man anser är bristfällig information kring företagets möjligheter och kompetens att bedriva sådant sökningsarbete.

”Bristfälliga uppgifter”

”Bolagsföreträdarnas uppgifter om bolagets lämplighet i detta avseende är bristfälliga. Underinstanserna har således inte haft underlag för att bedöma bolagets lämplighet utifrån kraven som uppställs i bestämmelsen” skriver kommunen i sin överklagan.

Nu vill man alltså att kammarrätten ger prövningstillstånd och därefter i första hand bifaller överklagan och i andra hand återförvisar målet till Förvaltningsrätten i Falun for ny prövning.