05 mar 2016 06:00

05 mar 2016 06:00

Hanna Wigh anmäler SD-kassören

FALKÖPING: Sverigedemokraten Hanna Wigh polisanmäler sin partikollega

Hanna Wigh (SD) polisanmäler nu sin partikollega Anders Forsberg. Hon menar att han under sin tid som partikassör inom distriktet gjort sig skyldig till ekonomibrott.

De båda riksdagsledamöterna för Sverigedemokraterna Hanna Wigh och Anders Forsberg har olika uppfattning i frågan som lett till polisanmälan. Hanna Wigh menar i sin anmälan att Anders Forsberg gjort sig skyldig till ekonomiska brott under sin tid som kassör i partidistriktet. Anders Forsberg å sin sida tillbakavisar alla anklagelser.Under tiden som kassör har Anders Forsberg under flera års tid skrivit reseräkningar och arvodesräkningar, säger Hanna Wigh till P4 Skaraborg. Enligt Wigh är en del räkningar för tvivelaktiga ändamål samt att han själv ska ha signerat och betalat ut till sig själv. Enligt anmälan ska han även ha fakturerat från sitt eget företag för möten som ska ha skett på Forsbergs egen gård. Faktureringen ska ha skett utan att styrelsen för partidistriktet haft någon vetskap om det, räkningarna ska ha ställts till distriktsstyrelsen. Han ska sedan i rollen som kassör själv godkänt fakturorna och betalat ut till sitt eget bolag.Hanna Wigh var ordförande och firmatecknare tillsammans med kassören Anders Forsberg för distriktsstyrelsen under den tid som hennes polisanmälan avser.

Men enligt Anders Forsberg är anklagelserna helt grundlösa. Revisorerna för Sverigedemokraterna i Skaraborg har gått igenom bokföringen för de aktuella åren och har inte hitta några fel eller större anmärkningar, säger Anders Forsberg till P4 Skaraborg. Han menar att en polisutredning kommer att visa detta samt att anmälan är en del av en pågående konflikt inom SD i Skaraborg. Polisanmälan sker nu inför helgens årsmöte inom partidistriktet.

De båda riksdagsledamöterna för Sverigedemokraterna Hanna Wigh och Anders Forsberg har olika uppfattning i frågan som lett till polisanmälan. Hanna Wigh menar i sin anmälan att Anders Forsberg gjort sig skyldig till ekonomiska brott under sin tid som kassör i partidistriktet. Anders Forsberg å sin sida tillbakavisar alla anklagelser.Under tiden som kassör har Anders Forsberg under flera års tid skrivit reseräkningar och arvodesräkningar, säger Hanna Wigh till P4 Skaraborg. Enligt Wigh är en del räkningar för tvivelaktiga ändamål samt att han själv ska ha signerat och betalat ut till sig själv. Enligt anmälan ska han även ha fakturerat från sitt eget företag för möten som ska ha skett på Forsbergs egen gård. Faktureringen ska ha skett utan att styrelsen för partidistriktet haft någon vetskap om det, räkningarna ska ha ställts till distriktsstyrelsen. Han ska sedan i rollen som kassör själv godkänt fakturorna och betalat ut till sitt eget bolag.Hanna Wigh var ordförande och firmatecknare tillsammans med kassören Anders Forsberg för distriktsstyrelsen under den tid som hennes polisanmälan avser.

Men enligt Anders Forsberg är anklagelserna helt grundlösa. Revisorerna för Sverigedemokraterna i Skaraborg har gått igenom bokföringen för de aktuella åren och har inte hitta några fel eller större anmärkningar, säger Anders Forsberg till P4 Skaraborg. Han menar att en polisutredning kommer att visa detta samt att anmälan är en del av en pågående konflikt inom SD i Skaraborg. Polisanmälan sker nu inför helgens årsmöte inom partidistriktet.