09 mar 2016 17:11

09 mar 2016 17:11

Vill att hus byggs ihop

FALKÖPING

Miljönämnden östra Skaraborg har synpunkter på ett förslag till ny detaljplan för Geten 2 i Falköping.

Planen ska öppna upp för ett nytt fyrvåningshus, men miljönämnden tycker att huset ska läggas dikt an mot grannhuset.

– Då tar man bättre hänsyn till bullret från järnvägen och värnar en lugn sida, säger nämndens ordförande Ulf Eriksson (C).

Planen ska öppna upp för ett nytt fyrvåningshus, men miljönämnden tycker att huset ska läggas dikt an mot grannhuset.

– Då tar man bättre hänsyn till bullret från järnvägen och värnar en lugn sida, säger nämndens ordförande Ulf Eriksson (C).