11 mar 2016 06:00

11 mar 2016 06:00

Få fler att lära sig om internet

FALKÖPING: Get online week

Att få fler att lära sig mer om internet. Det är tanken med Get online week. I Falköping bjuder biblioteket in till aktiviteter under två dagar.

Varje år genomförs den europeiska kampanjveckan Get online week i Sverige. Digidelnätverket, via Sambruk som skapar ett bättre e-samhälle för kommuninvånarna, är värd. Målet är att få fler att upptäcka nyttan och glädjen med internet. I år äger kampanjveckan rum den 14-20 mars. Falköpings kommun deltar i kampanjen under två dagar med en rad aktiviteter på biblioteket för att visa vilka möjligheter det finns. Måndagen den 14 mars kan man vara med och påverka Falköpings framtid. Man tycka till om var att bostäder, industrilokaler, parker och vägar ska byggas i kommunen genom att markera på en digital karta. Stadsbyggnadsavdelningen kommer också för att informera om översiktsplanen 2017-2030. Man kan även rita in sin egen cykelväg om man har idéer om var nästa cykelväg ska byggas. Man kan läsa tidskrifter och tidningar från hela världen på en läsplatta, man kan lära sig hur man skaffar ett bank-id och kommunens e-tjänster visas. Tisdagen den 15 mars kan man läsa tidningar och böcker på en läsplatta. Studieförbundet Vuxenskolan finns på plats för att berätta om internetkurser.

Varje år genomförs den europeiska kampanjveckan Get online week i Sverige. Digidelnätverket, via Sambruk som skapar ett bättre e-samhälle för kommuninvånarna, är värd. Målet är att få fler att upptäcka nyttan och glädjen med internet. I år äger kampanjveckan rum den 14-20 mars. Falköpings kommun deltar i kampanjen under två dagar med en rad aktiviteter på biblioteket för att visa vilka möjligheter det finns. Måndagen den 14 mars kan man vara med och påverka Falköpings framtid. Man tycka till om var att bostäder, industrilokaler, parker och vägar ska byggas i kommunen genom att markera på en digital karta. Stadsbyggnadsavdelningen kommer också för att informera om översiktsplanen 2017-2030. Man kan även rita in sin egen cykelväg om man har idéer om var nästa cykelväg ska byggas. Man kan läsa tidskrifter och tidningar från hela världen på en läsplatta, man kan lära sig hur man skaffar ett bank-id och kommunens e-tjänster visas. Tisdagen den 15 mars kan man läsa tidningar och böcker på en läsplatta. Studieförbundet Vuxenskolan finns på plats för att berätta om internetkurser.