12 mar 2016 06:00

12 mar 2016 06:00

Lånade ut bil till gravid dotter – fick inga försäkringspengar

FALKÖPING

Vem ägde bilen när den höll på att bli stulen – kvinnan eller den gravida dottern? Försäkringsbolaget vägrade betala för skadorna. Nu har Allmänna reklamationsnämnden (Arn) sagt sitt.

Det var i mars 2014 som någon försökte stjäla Falköpingskvinnans bil. Fordonet blev utsatt för så omfattande skador att den sedan inte gick att köra. När kvinnan tecknade försäkring för fordonet berättade hon för försäkringsbolaget att hon då och då skulle låna ut bilen till sin dotter i Göteborg. Dottern var gravid och behövde kunna ta sig mellan sitt jobb och mödravårdscentralen. Detta var inga problem, dottern var över 25 år, sade försäkringsbolagets representant när försäkringen tecknades.

Betalat skatten

När bilen så utsattes för stöldförsöket var det just dottern som förfogade över fordonet. Försäkringsbolaget gick därför inte med på att betala för skadorna, man ansåg att det egentligen var dottern som ägde bilen. Man hävdade att dottern och hennes make till exempel hade betalat reparationer av bilen. Kvinnan har dock betalat skatten, besiktning och reparationer. Hon hade också kört bilen ner till Göteborg flera gånger.

Ingen bulvan

När hon inte fick någon ersättning anmälde hon försäkringsbolaget till Arn som nu dömer till kvinnans fördel. Hon har kvitto och leveranssedel på köpet och ska inte ses som någon bulvan. Nämnden skriver vidare att utredningen visserligen inte talade för att det var kvinnan som var huvudsaklig användare av bilen. Men det framgår inte heller av avtalet att det måste vara så. Därför rekommenderar Arn försäkringsbolaget att reglera skadorna som uppstod vid stöldförsöket.

Det var i mars 2014 som någon försökte stjäla Falköpingskvinnans bil. Fordonet blev utsatt för så omfattande skador att den sedan inte gick att köra. När kvinnan tecknade försäkring för fordonet berättade hon för försäkringsbolaget att hon då och då skulle låna ut bilen till sin dotter i Göteborg. Dottern var gravid och behövde kunna ta sig mellan sitt jobb och mödravårdscentralen. Detta var inga problem, dottern var över 25 år, sade försäkringsbolagets representant när försäkringen tecknades.

Betalat skatten

När bilen så utsattes för stöldförsöket var det just dottern som förfogade över fordonet. Försäkringsbolaget gick därför inte med på att betala för skadorna, man ansåg att det egentligen var dottern som ägde bilen. Man hävdade att dottern och hennes make till exempel hade betalat reparationer av bilen. Kvinnan har dock betalat skatten, besiktning och reparationer. Hon hade också kört bilen ner till Göteborg flera gånger.

Ingen bulvan

När hon inte fick någon ersättning anmälde hon försäkringsbolaget till Arn som nu dömer till kvinnans fördel. Hon har kvitto och leveranssedel på köpet och ska inte ses som någon bulvan. Nämnden skriver vidare att utredningen visserligen inte talade för att det var kvinnan som var huvudsaklig användare av bilen. Men det framgår inte heller av avtalet att det måste vara så. Därför rekommenderar Arn försäkringsbolaget att reglera skadorna som uppstod vid stöldförsöket.