14 mar 2016 06:00

14 mar 2016 06:00

V vill se sex timmars arbete

FALKÖPING: Beslut om motion

Vänsterpartiet vill att sex timmars arbetsdag införs på de enheter i Falköpings kommun som har flest sjukskrivningar.
Motionen har nu varit på remiss och den 21 mars ska ett beslut tas i kommunfullmäktige.

Redan i somras lämnade Inger Lilja, Erik Kyrkander, Göran Johansson och Elin Tingmyr från Vänsterpartiet i Falköping in en motion om att införa sex timmars arbetsdag.

”Sex timmars arbetsdag är en livskvalitetsfråga. En alltmer tempofylld arbetsdag stressar sönder hälsan, livet och relationerna till våra nära. De stressrelaterade sjukskrivningarna ökar framförallt bland kvinnor. Det ser vi också i Falköping inte minst i våra kök. Vi behöver hitta på något konstruktivt för att människor i vår kommun ska må bättre och orka med att jobba till pensionsdagen” skriver man i motionen.

Man hänvisar också till att det görs försök på flera håll i landet med sex timmars arbetsdag med bibehållen lön, bland annat på Mölndals sjukhus, Svartedalens äldrecentrum i Göteborg, Frisyrverket i Kiruna samt Norrlands universitetssjukhus.

Nästa måndag

Vänsterpartiet vill nu alltså att man utreder möjligheten att göra samma försök i Falköping och då på den eller de enheter som har flest sjukskrivningar.

Motionen har skickats ut på remiss till flera nämnder och majoriteten tycker att det är en fråga för personalutskottet.

Den 21 mars ska beslut om motionen tas i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har i föreslagit fullmäktige att avslå motionen.

Redan i somras lämnade Inger Lilja, Erik Kyrkander, Göran Johansson och Elin Tingmyr från Vänsterpartiet i Falköping in en motion om att införa sex timmars arbetsdag.

”Sex timmars arbetsdag är en livskvalitetsfråga. En alltmer tempofylld arbetsdag stressar sönder hälsan, livet och relationerna till våra nära. De stressrelaterade sjukskrivningarna ökar framförallt bland kvinnor. Det ser vi också i Falköping inte minst i våra kök. Vi behöver hitta på något konstruktivt för att människor i vår kommun ska må bättre och orka med att jobba till pensionsdagen” skriver man i motionen.

Man hänvisar också till att det görs försök på flera håll i landet med sex timmars arbetsdag med bibehållen lön, bland annat på Mölndals sjukhus, Svartedalens äldrecentrum i Göteborg, Frisyrverket i Kiruna samt Norrlands universitetssjukhus.

Nästa måndag

Vänsterpartiet vill nu alltså att man utreder möjligheten att göra samma försök i Falköping och då på den eller de enheter som har flest sjukskrivningar.

Motionen har skickats ut på remiss till flera nämnder och majoriteten tycker att det är en fråga för personalutskottet.

Den 21 mars ska beslut om motionen tas i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har i föreslagit fullmäktige att avslå motionen.