16 mar 2016 06:00

16 mar 2016 06:00

Ersätts för tappad telefon

FALKÖPING: Polispatrull tappade telefon vid husrannsakan

Vid en husrannsakan i Falköping tappade polisen en beslagtagen mobiltelefon i marken. Nu får en Falköpingsbo 9 895 kronor i ersättning av Polismyndigheten.

Mobiltelefonen beslagtogs i Falköpingsbons bostad i samband med en husrannsakan i november förra året. Då var den exklusiva telefonen i fullgott skick och utan skador. När beslaget senare hävdes och telefonen hämtades ut fick Falköpingsbon en trasig mobiltelefon i sina händer.

Sprucken display

Vid en funktionskontroll visade det sig att telefonen inte var användbar och hade tydliga skador på båda sidor med sneda och spruckna displayer.

Då framkom att polispatrullen som beslagtagit mobiltelefonen hade tappat den i marken i samband med husrannsakan.

Falköpingsbon begärde först 5 000 kronor i ersättningsanspråk för reparation men tillverkaren ansåg inte att det gick att laga telefonen, utan Falköpingsbon fick i stället utkräva Polismyndigheten på hela summan för kostnaden av en ny telefon, 9 895 kronor.

Polismyndighetens rättsavdelning i polisregion Väst har behandlat ersättningsanspråket och konstaterar att telefonen skadats under tiden som den varit i beslag och att ”omständigheterna i ärendet är sådana att ersättningsskyldighet för myndigheten föreligger”.

Mobiltelefonen beslagtogs i Falköpingsbons bostad i samband med en husrannsakan i november förra året. Då var den exklusiva telefonen i fullgott skick och utan skador. När beslaget senare hävdes och telefonen hämtades ut fick Falköpingsbon en trasig mobiltelefon i sina händer.

Sprucken display

Vid en funktionskontroll visade det sig att telefonen inte var användbar och hade tydliga skador på båda sidor med sneda och spruckna displayer.

Då framkom att polispatrullen som beslagtagit mobiltelefonen hade tappat den i marken i samband med husrannsakan.

Falköpingsbon begärde först 5 000 kronor i ersättningsanspråk för reparation men tillverkaren ansåg inte att det gick att laga telefonen, utan Falköpingsbon fick i stället utkräva Polismyndigheten på hela summan för kostnaden av en ny telefon, 9 895 kronor.

Polismyndighetens rättsavdelning i polisregion Väst har behandlat ersättningsanspråket och konstaterar att telefonen skadats under tiden som den varit i beslag och att ”omständigheterna i ärendet är sådana att ersättningsskyldighet för myndigheten föreligger”.

Skadeståndslagen

Enligt 3 kap 2 § skadeståndslagen skall staten ersätta personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada som vållas genom fel eller försummmelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande staten svarar.