22 mar 2016 06:00

22 mar 2016 08:07

Fler konkurser under 2015

FALKÖPING: Går mot trenden

Tio företag i Falköping gick i konkurs under 2015. Tre fler än under året innan.
Det skiljer sig mot övriga riket där trenden var att konkurserna minskade.

Under 2014 skedde en nedgång av antalet konkurser i Falköping. Men under fjolåret var man tillbaka på de tidigare nivåerna.

Sammantaget gick tio företag i konkurs under 2015, en höjning med 43 procent jämfört med de sju konkurserna 2014 enligt statistik från Upplysningscentralen (UC).

Därmed ligger man högre än kommunerna i närheten som Tibro (6), Karlsborg (2), Hjo (3) och Mariestad (9). Skövde ligger dock en bit högre med 17 konkurser under 2015.

Noterbart är att antalet minskade i både Tibro, Karlsborg, Mariestad och Skövde.

Minskande trend

Minskade antal konkurser är också en trend i hela riket. Företagskonkurserna i Sverige minskade med 8 procent för helåret 2015. Under hela året gick 6 071 företag i konkurs, att jämföra med 6 564 under 2014.

I Västra Götaland skedde en liten minskning med 913 konkurser 2015 jämfört med 914 under 2014.

Under 2014 skedde en nedgång av antalet konkurser i Falköping. Men under fjolåret var man tillbaka på de tidigare nivåerna.

Sammantaget gick tio företag i konkurs under 2015, en höjning med 43 procent jämfört med de sju konkurserna 2014 enligt statistik från Upplysningscentralen (UC).

Därmed ligger man högre än kommunerna i närheten som Tibro (6), Karlsborg (2), Hjo (3) och Mariestad (9). Skövde ligger dock en bit högre med 17 konkurser under 2015.

Noterbart är att antalet minskade i både Tibro, Karlsborg, Mariestad och Skövde.

Minskande trend

Minskade antal konkurser är också en trend i hela riket. Företagskonkurserna i Sverige minskade med 8 procent för helåret 2015. Under hela året gick 6 071 företag i konkurs, att jämföra med 6 564 under 2014.

I Västra Götaland skedde en liten minskning med 913 konkurser 2015 jämfört med 914 under 2014.

Konkurser

Antal företagskonkurser i Falköping:

2015: 10

2014: 7

2013: 10

2012: 11

Källa: UC