26 mar 2016 06:00

26 mar 2016 06:00

Fler äldre fick mer hemtjänst – till ett högt pris

FALKÖPING: Generösa biståndsbedömningar kostar

Nästan alla Falköpings kommuns nämnder gick plus 2015.
Alla utom socialnämnden som gick 13 miljoner kronor back.
– Jag vet inte när en nämnd gått så dåligt, säger kommunstyrelsens ordförande Conny Johansson (S).

Allt som allt slutade fjolåret med ett överskott på 30,1 miljoner kronor för Falköpings kommun.

Men det fanns alltså ett svart hål. Anledningen till socialnämndens stora underskott var att äldrevården gick back med 21 miljoner kronor. Detta berodde i sin tur på 25 000 extra arbetstimmar inom hemvården som inte var budgeterade.

Allt fler äldre fick mer hemtjänst, helt enkelt. Bra för de äldre – men inte för ekonomin.

– PWC tyckte i sin undersökning i höstas att vi vara alldeles för generösa med biståndsbedömningarna. Det är ett jättebekymmer, säger Johansson och fortsätter:

– Socialtjänsten har nu fått i uppgift att titta igenom det här. Vi har för avsikt att komma tillrätta med problemet.

Säger inte upp folk

En tredjedel av hemtjänsten drivs av tre privata aktörer. Och enligt Johansson tar det tid att ställa om den kommunala personalstyrkan.

– De flesta är fast anställda. En del får andra arbetsuppgifter och en del följer kanske med till de privata aktörerna. Men vi säger inte upp folk.

Billiga boenden

Det gick betydligt bättre för familje- och individomsorgen som gör ett plus på åtta miljoner kronor. Detta mycket tack vare att Falköping driver sina boenden för ensamkommande flyktingbarn i egen regi.

– Vi gör det billigare än schablonen från staten. Vi har hög kvalité, men ingen tjänar pengar på det och det är vi glada för, säger Johansson.

Låg ränta

Av de 30,1 miljoner kronorna kommer nästan hälften från återbetalningar av försäkringspengar. En annan anledning till överskottet är det låga ränteläget.

– Finansnettot är mycket bättre. Vi har lagt om lånen och nu får man betalt för att låna pengar.

– Vi hade budgeterat med 20 miljoner i finanskostnader, det blev sju. Vi lånar till 0,1 procent nu, det är inte särskilt högt.

Hushåller

Det finansiella resultatkravet för god ekonomisk hushållning uppnåddes inte fullt ut för år 2015, men över tid uppfylls målet.

– Vi har god ekonomisk hushållning och kommer att klara av det över tid. Det är skönt.

Allt som allt slutade fjolåret med ett överskott på 30,1 miljoner kronor för Falköpings kommun.

Men det fanns alltså ett svart hål. Anledningen till socialnämndens stora underskott var att äldrevården gick back med 21 miljoner kronor. Detta berodde i sin tur på 25 000 extra arbetstimmar inom hemvården som inte var budgeterade.

Allt fler äldre fick mer hemtjänst, helt enkelt. Bra för de äldre – men inte för ekonomin.

– PWC tyckte i sin undersökning i höstas att vi vara alldeles för generösa med biståndsbedömningarna. Det är ett jättebekymmer, säger Johansson och fortsätter:

– Socialtjänsten har nu fått i uppgift att titta igenom det här. Vi har för avsikt att komma tillrätta med problemet.

Säger inte upp folk

En tredjedel av hemtjänsten drivs av tre privata aktörer. Och enligt Johansson tar det tid att ställa om den kommunala personalstyrkan.

– De flesta är fast anställda. En del får andra arbetsuppgifter och en del följer kanske med till de privata aktörerna. Men vi säger inte upp folk.

Billiga boenden

Det gick betydligt bättre för familje- och individomsorgen som gör ett plus på åtta miljoner kronor. Detta mycket tack vare att Falköping driver sina boenden för ensamkommande flyktingbarn i egen regi.

– Vi gör det billigare än schablonen från staten. Vi har hög kvalité, men ingen tjänar pengar på det och det är vi glada för, säger Johansson.

Låg ränta

Av de 30,1 miljoner kronorna kommer nästan hälften från återbetalningar av försäkringspengar. En annan anledning till överskottet är det låga ränteläget.

– Finansnettot är mycket bättre. Vi har lagt om lånen och nu får man betalt för att låna pengar.

– Vi hade budgeterat med 20 miljoner i finanskostnader, det blev sju. Vi lånar till 0,1 procent nu, det är inte särskilt högt.

Hushåller

Det finansiella resultatkravet för god ekonomisk hushållning uppnåddes inte fullt ut för år 2015, men över tid uppfylls målet.

– Vi har god ekonomisk hushållning och kommer att klara av det över tid. Det är skönt.