29 mar 2016 06:00

29 mar 2016 08:24

Så fördelas flyktingstödet

FALKÖPING: "Skolan ska kompetenshöja personalen"

Nu är det klart hur Falköpings kommun fördelar de 35 miljoner man fått av staten i extra flyktingstöd.

I höstas frigjorde regeringen 9,8 miljarder kronor till kommuner och landsting för att man ute i landet skulle klara av den stora flyktingvågen. Falköpings kommun blev tilldelade 35,7 miljoner kronor.

– Stödet är av engångskaraktär, vilket innebär att vi ej anställer, säger kommunstyrelsens ordförande Conny Johansson (S).

Han ger ett exempel på hur stödet ska användas ute i verksamheten:

– Skolan ska kompetenshöja personalen och köpa in utbildningar i svenska två.

Här är kommunstyrelsens förslag till fördelning:

Barn- och utbildningsnämnden: 15 miljoner kronor för organisations- och utvecklingsinsatser.

Socialnämnden: 8,3 miljoner kronor. Av dem ska 5 miljoner kronor gå till ett utvecklingsarbete som ska få personer från försörjningsstöd till sysselsättning. 3,3 miljoner kronor ska gå till Connect Falköpings verksamhet.

Tekniska nämnden: 5 miljoner kronor för lokaler inklusive larmkostnader.

Kompetens- och arbetslivsnämnden: 3 miljoner kronor för att höja utbildningsnivån.

Kultur- och fritidsnämnden: 1,1 miljoner kronor för att stärka insatserna inom fritid- och föreningsliv.

Kommunstyrelsen: Knappt 3 miljoner. Pengarna till arbete med social hållbarhet prioriteras till förebyggande arbete med barn och unga, arbetsmarknad (inklusive nyföretagarsatsning) och framtagande av en bostadsförsörjningsplan.

I höstas frigjorde regeringen 9,8 miljarder kronor till kommuner och landsting för att man ute i landet skulle klara av den stora flyktingvågen. Falköpings kommun blev tilldelade 35,7 miljoner kronor.

– Stödet är av engångskaraktär, vilket innebär att vi ej anställer, säger kommunstyrelsens ordförande Conny Johansson (S).

Han ger ett exempel på hur stödet ska användas ute i verksamheten:

– Skolan ska kompetenshöja personalen och köpa in utbildningar i svenska två.

Här är kommunstyrelsens förslag till fördelning:

Barn- och utbildningsnämnden: 15 miljoner kronor för organisations- och utvecklingsinsatser.

Socialnämnden: 8,3 miljoner kronor. Av dem ska 5 miljoner kronor gå till ett utvecklingsarbete som ska få personer från försörjningsstöd till sysselsättning. 3,3 miljoner kronor ska gå till Connect Falköpings verksamhet.

Tekniska nämnden: 5 miljoner kronor för lokaler inklusive larmkostnader.

Kompetens- och arbetslivsnämnden: 3 miljoner kronor för att höja utbildningsnivån.

Kultur- och fritidsnämnden: 1,1 miljoner kronor för att stärka insatserna inom fritid- och föreningsliv.

Kommunstyrelsen: Knappt 3 miljoner. Pengarna till arbete med social hållbarhet prioriteras till förebyggande arbete med barn och unga, arbetsmarknad (inklusive nyföretagarsatsning) och framtagande av en bostadsförsörjningsplan.