31 mar 2016 06:00

31 mar 2016 06:00

Statsstöd ger fler jobb

FALKÖPING: Så vill kultur och fritid fördela integrationspengar

Integrationsstöd från staten ger fler jobb i Falköping. Kultur- och fritidsnämnden vill ha 1,1 miljoner för att stötta upp olika verksamheter under året, vilket bland annat skulle ge mer simundervisning.

Falköpings kommun har fått 35 miljoner kronor av staten i stöd för arbetet med integration. Förslaget till kommunstyrelsen är att kultur- och fritidsnämnden ska få 1,1 miljoner kronor, förvaltningen har tagit fram ett underlag på hur pengarna ska användas och det klubbades på nämndens möte i tisdags.

– Det handlar om en del anställningar i olika verksamheter för att kunna stötta upp under året, säger Allan Bjärkhed, nämndens ordförande (KD).

I förslaget finns följande: En heltidstjänst till Odenbadet (280 000 kronor). Trycket på badverksamheten har ökat, en anställning är nödvändig för att upprätthålla säkerheten och för att kunna erbjuda mer simundervisning. En halvtidstjänst till Sports for you-projektet (100 000 kronor). Det är ett samarbete mellan SISU Idrottsutbildarna, Västergötlands idrottsförbund och Falköpings kommun. I projektet ska nyanlända ges en möjlighet att hitta rätt idrott samtidigt som idrottsrörelsen stärks. En halvtidstjänst till Falbygdens museum (140 000 kronor) för att översätta material så att kulturarvet kan nå fler. En heltidstjänst till öppen ungdomsverksamhet (250 000 kronor). En halvtidstjänst till Ekehagens forntidsby (140 000 kronor) för att bland annat ta tillvara nyanländas hantverkskunskaper. Översättning av material till föreningar (10 000 kronor) och en heltidstjänst för läsfrämjande insatser på biblioteket (180 000 kronor)

Beslutet om pengarna tas enligt Bjärkhed i kommunstyrelsen i april.

– Det är taget i kommunstyrelsens arbetsutskott, så det är mer en formell fråga, vi vet att vi får de pengarna.

Falköpings kommun har fått 35 miljoner kronor av staten i stöd för arbetet med integration. Förslaget till kommunstyrelsen är att kultur- och fritidsnämnden ska få 1,1 miljoner kronor, förvaltningen har tagit fram ett underlag på hur pengarna ska användas och det klubbades på nämndens möte i tisdags.

– Det handlar om en del anställningar i olika verksamheter för att kunna stötta upp under året, säger Allan Bjärkhed, nämndens ordförande (KD).

I förslaget finns följande: En heltidstjänst till Odenbadet (280 000 kronor). Trycket på badverksamheten har ökat, en anställning är nödvändig för att upprätthålla säkerheten och för att kunna erbjuda mer simundervisning. En halvtidstjänst till Sports for you-projektet (100 000 kronor). Det är ett samarbete mellan SISU Idrottsutbildarna, Västergötlands idrottsförbund och Falköpings kommun. I projektet ska nyanlända ges en möjlighet att hitta rätt idrott samtidigt som idrottsrörelsen stärks. En halvtidstjänst till Falbygdens museum (140 000 kronor) för att översätta material så att kulturarvet kan nå fler. En heltidstjänst till öppen ungdomsverksamhet (250 000 kronor). En halvtidstjänst till Ekehagens forntidsby (140 000 kronor) för att bland annat ta tillvara nyanländas hantverkskunskaper. Översättning av material till föreningar (10 000 kronor) och en heltidstjänst för läsfrämjande insatser på biblioteket (180 000 kronor)

Beslutet om pengarna tas enligt Bjärkhed i kommunstyrelsen i april.

– Det är taget i kommunstyrelsens arbetsutskott, så det är mer en formell fråga, vi vet att vi får de pengarna.