01 apr 2016 06:00

01 apr 2016 06:00

Ökar stödet till föreningslivet

FALKÖPING: Kultur - och fritid

Verksamhetsbidraget för barn och ungdomar höjdes när kultur- och fritidsnämnden klubbade fördelningen av bidrag för 2016. Likaså bidraget för både ungdom och vuxen för hyrd lokal.

– Vi ser det positivt att vi kan på det viset öka stödet till föreningslivet, säger Allan Bjärkhed, ordförande (KD).

Varje år beslutar kultur- och fritidsnämnden om fördelning av bidrag. I tisdags var ärendet uppe i nämnden. Det fanns 5 467 000 kronor att fördela. I stort sett ser det likadant ut som tidigare år berättar Allan Bjärkhed, nämndens ordförande (KD). Men det finns några förändringar. Ungdomspotten på 100 000 kronor har förts över till kulturutveckling. Internhyran på 180 000 kronor för Falköpings kulturförenings lokaler har förts över till bidragsbudgeten.

Höjda bidrag

När det gäller verksamhet finns det 700 000 kronor att fördela.

– Skillnaden i år är att vi kunde höja bidraget för per aktivitet för barn och ungdom från 25 kronor till 35 kronor. Vi fick lite mer pengar i budgeten förra året och utifrån den beräkningen gör vi bedömningen att det är möjligt.

Gagna verksamhet

Till hyrd lokal finns 400 000 kronor att fördela och även där har det skett en höjning. 200 kronor per ungdomsmedlem och år har höjts till 300 och vuxenmedlem har höjts från 100 kronor till 150 kronor.

– Vi ser det positivt att vi kan på det viset öka stödet till föreningslivet och hoppas att det ska bli till gagn för den verksamhet som bedrivs, säger Allan Bjärkhed.

Varje år beslutar kultur- och fritidsnämnden om fördelning av bidrag. I tisdags var ärendet uppe i nämnden. Det fanns 5 467 000 kronor att fördela. I stort sett ser det likadant ut som tidigare år berättar Allan Bjärkhed, nämndens ordförande (KD). Men det finns några förändringar. Ungdomspotten på 100 000 kronor har förts över till kulturutveckling. Internhyran på 180 000 kronor för Falköpings kulturförenings lokaler har förts över till bidragsbudgeten.

Höjda bidrag

När det gäller verksamhet finns det 700 000 kronor att fördela.

– Skillnaden i år är att vi kunde höja bidraget för per aktivitet för barn och ungdom från 25 kronor till 35 kronor. Vi fick lite mer pengar i budgeten förra året och utifrån den beräkningen gör vi bedömningen att det är möjligt.

Gagna verksamhet

Till hyrd lokal finns 400 000 kronor att fördela och även där har det skett en höjning. 200 kronor per ungdomsmedlem och år har höjts till 300 och vuxenmedlem har höjts från 100 kronor till 150 kronor.

– Vi ser det positivt att vi kan på det viset öka stödet till föreningslivet och hoppas att det ska bli till gagn för den verksamhet som bedrivs, säger Allan Bjärkhed.