06 apr 2016 11:24

06 apr 2016 11:24

Bidrag till festival

FALKÖPING

Kultur- och fritidsnämndens har beslutat att bevilja studiefrämjandet ett arrangemangsbidrag på 15 000 kronor till Parkfestivalen 2016.

Parkfestivalen i Mössebergsparken kommer i år att arrangeras den 13 augusti. Bakom festivalen står ett 20-tal entusiaster som arbetar ideellt. Ambitionen är att skapa en trivsam familjefest med visa och countrymusik som tema.

Parkfestivalen i Mössebergsparken kommer i år att arrangeras den 13 augusti. Bakom festivalen står ett 20-tal entusiaster som arbetar ideellt. Ambitionen är att skapa en trivsam familjefest med visa och countrymusik som tema.