07 apr 2016 06:00

07 apr 2016 06:00

Popkollo i Falköping i sommar

FALKÖPINGVill öka jämställdheten i musikvärlden

Popkollo Falköping kommer att arrangeras 27 juni till 1 juli.
Nu har kultur- och fritidsnämnden beslutat att ge bidrag på 20 000 kronor till arrangemanget.

Riksorganisationen Popkollo är en rikstäckande organisation som står bakom alla de lokala föreningar som finns i kommunerna. I Falköping finns ett lokalt engagemang for att arrangera Popkollo under 2016 och man har därför ansökt om bidrag till projektet hos kultur- och fritidsnämnden.

Bilda band

Nu har nämnden beviljat bidrag på 20 000 kronor med behållningen att man efter genomfort arrangemang ska lämna in en rapport nämnden.

Popkollo Falköping kommer att arrangeras som ett dagkollo 27 juni till 1 juli, med max 25 deltagere. Under veckan kommer deltagarna få prova på instrumenten och sedan bli indelade i band. Dessa band kommer att få skriva egna låtar och repa med hjälp av bandcoacher. Veckan avslutas med en konsert. Arrangörerna hoppas att Popkollo blir en återkommande aktivitet i Falköping.

Fler tjejer på scen

Popkollo Falköping riktar sig till unga personer mellan 12 och 16 år, boende i, eller runt om, Falköpings kommun. Arrangemanget är för personer som definierar sig som tjejer, transpersoner, icke-binär, intergender, gender queer med flera. Det är för personer som aldrig tidigare har sysslat med musik eller som redan har spelat en del.

Syftet är att öka jämställdheten i musikvärlden och i framtiden få se fler tjejer på Falköpings kulturarenor.

Riksorganisationen Popkollo är en rikstäckande organisation som står bakom alla de lokala föreningar som finns i kommunerna. I Falköping finns ett lokalt engagemang for att arrangera Popkollo under 2016 och man har därför ansökt om bidrag till projektet hos kultur- och fritidsnämnden.

Bilda band

Nu har nämnden beviljat bidrag på 20 000 kronor med behållningen att man efter genomfort arrangemang ska lämna in en rapport nämnden.

Popkollo Falköping kommer att arrangeras som ett dagkollo 27 juni till 1 juli, med max 25 deltagere. Under veckan kommer deltagarna få prova på instrumenten och sedan bli indelade i band. Dessa band kommer att få skriva egna låtar och repa med hjälp av bandcoacher. Veckan avslutas med en konsert. Arrangörerna hoppas att Popkollo blir en återkommande aktivitet i Falköping.

Fler tjejer på scen

Popkollo Falköping riktar sig till unga personer mellan 12 och 16 år, boende i, eller runt om, Falköpings kommun. Arrangemanget är för personer som definierar sig som tjejer, transpersoner, icke-binär, intergender, gender queer med flera. Det är för personer som aldrig tidigare har sysslat med musik eller som redan har spelat en del.

Syftet är att öka jämställdheten i musikvärlden och i framtiden få se fler tjejer på Falköpings kulturarenor.