07 apr 2016 09:05

07 apr 2016 09:05

Torsdagens tranantal

Torsdag dag den 7 april finns 16100 tranor vid Informationscentralen Trandansen.

En liten minskning från i onsdags då tranantalet var 17 100.

Tranorna räknas varje kväll när de flyger iväg till vattnet för att sova.

En liten minskning från i onsdags då tranantalet var 17 100.

Tranorna räknas varje kväll när de flyger iväg till vattnet för att sova.