08 apr 2016 06:00

08 apr 2016 06:00

Kan votera med paddan

FALKÖPING: Besvarar motion

Sverigedemokraterna föreslår att man inrättar ett elektroniskt voteringssystem i kommunfullmäktige.
– Tanken är att vi ska använda paddorna att votera med, så vi har materialet, säger kommunstyrelsens ordförande Conny Johansson (S).

Sverigedemokraterna i Falköping har, genom Johanna Johansson, i en motion föreslagit att man utreder att inrätta elektroniska voteringssystem i kommunfullmäktige. ”Vi har under vår tid i fullmäktige insett att det finns förbättringspotential i fullmäktige. Vi hade ett uppmärksammat kommunfullmäktige där vi anser att alla som begärde ordet inte fick detta i rätt turordning”, står det i motionen. Systemet som föreslås bygger på att varje ledamot har en knappdosa där man kan begära ordet, replik och votera.

– Vi tar en sak i taget. Vi har infört papperslösa handlingar och sedan kommer vi använda våra paddor att votera med, så vi behöver inte köpa något, vi har materialet, säger Conny Johansson (S).

Med det anser kommunstyrelsen motionen, som ska upp i fullmäktige, besvarad.

Sverigedemokraterna i Falköping har, genom Johanna Johansson, i en motion föreslagit att man utreder att inrätta elektroniska voteringssystem i kommunfullmäktige. ”Vi har under vår tid i fullmäktige insett att det finns förbättringspotential i fullmäktige. Vi hade ett uppmärksammat kommunfullmäktige där vi anser att alla som begärde ordet inte fick detta i rätt turordning”, står det i motionen. Systemet som föreslås bygger på att varje ledamot har en knappdosa där man kan begära ordet, replik och votera.

– Vi tar en sak i taget. Vi har infört papperslösa handlingar och sedan kommer vi använda våra paddor att votera med, så vi behöver inte köpa något, vi har materialet, säger Conny Johansson (S).

Med det anser kommunstyrelsen motionen, som ska upp i fullmäktige, besvarad.