08 apr 2016 06:00

08 apr 2016 06:00

Självförsvar för alla tjejer

FALKÖPING: Motion från Vänsterpartiet

Inger Lilja (V) vill att alla tjejer i högstadiet och gymnasiet erbjuds en kurs i feministiskt självförsvar.
– I sak har vi inget emot det, men vi vill inte göra det på lektionstid, säger kommunstyrelsens ordförande Conny Johansson (S).

Inger Lilja (V) har väckt en motion om att erbjuda samtliga tjejer i högstadiet och gymnasiet feministiskt självförsvar. ”Det behövs en utbildning för unga tjejer som stärker deras självförtroende och ger dem kunskap om mänskliga rättigheter. Samtidigt som vi får ett viktigt verktyg för att möta målen om jämställdhet i skolan”, står det i motionen. Feministiskt självförsvar görs ofta utifrån tre olika perspektiv: mentalt, verbalt och fysiskt.

– Skolan tittar på det och vill göra det, men inte under lektionstid utan på Ungdomens hus och på fritidsgårdarna är tanken. Nu tittar man på hur man skulle kunna göra det med kultur och fritid. Vi behöver också titta på varför det behövs, killars beteende mot tjejer behöver man också jobba med, säger Conny Johansson, (S).

Motionen var uppe i kommunstyrelsen och ska vidare till kommunfullmäktige.

Inger Lilja (V) har väckt en motion om att erbjuda samtliga tjejer i högstadiet och gymnasiet feministiskt självförsvar. ”Det behövs en utbildning för unga tjejer som stärker deras självförtroende och ger dem kunskap om mänskliga rättigheter. Samtidigt som vi får ett viktigt verktyg för att möta målen om jämställdhet i skolan”, står det i motionen. Feministiskt självförsvar görs ofta utifrån tre olika perspektiv: mentalt, verbalt och fysiskt.

– Skolan tittar på det och vill göra det, men inte under lektionstid utan på Ungdomens hus och på fritidsgårdarna är tanken. Nu tittar man på hur man skulle kunna göra det med kultur och fritid. Vi behöver också titta på varför det behövs, killars beteende mot tjejer behöver man också jobba med, säger Conny Johansson, (S).

Motionen var uppe i kommunstyrelsen och ska vidare till kommunfullmäktige.