08 apr 2016 06:00

08 apr 2016 06:00

Tillfälligt stöd blev permanent

FALKÖPING: 35 miljoner kronor per år

Det tillfälliga statliga stödet till Falköpings kommun på 35 miljoner kronor för asylsökande har blivit permanent. ”Det är helt fantastiskt och leder till positiva effekter överallt”, säger kommunstyrelsens ordförande Conny Johansson (S) och nämner fler lärare som exempel.

I måndags var representanter för Falköpings kommun med kommunalrådet Conny Johansson (S) i spetsen i Stockholm. Syftet var att bland annat prata om hur integrationen kan förbättras. På konferensen meddelade kommunminister Ardalan Shekarabi (S) att det tillfälliga statliga stödet för asylsökande på knappt tio miljarder kronor blivit ett permanent stöd. Det innebär att Falköpings kommun får 35 miljoner kronor per år under hela mandatperioden. Förslaget till fördelning för pengarna för 2015 klubbades i kommunstyrelsen i onsdags. Barn- och utbildningsnämnden får 15 miljoner, socialnämnden 8,3 (varav 3,3 till Connect), tekniska nämnden får 5, kompetens- och arbetslivsnämnden får 3 och kultur- och fritidsnämnden 1,1.

– I stället för att bara ha projektmedel så kan man för de 15 miljoner som skolan får anställa fler lärare. På soc ska vi intensivt jobba med dem som haft långvarigt försörjningsstöd. Det är alldeles för många. Vi har 800 barn vars föräldrar har försörjningsstöd, säger Conny Johansson exempelvis.

Hur många nya jobb?

– Allt kommer inte att gå till jobb. Men säg att 20 miljoner används till jobb och att det går tre jobb per miljon. I nästa års budget kanske vi kan använda alla pengarna till tjänster, säger Conny Johansson.

I måndags var representanter för Falköpings kommun med kommunalrådet Conny Johansson (S) i spetsen i Stockholm. Syftet var att bland annat prata om hur integrationen kan förbättras. På konferensen meddelade kommunminister Ardalan Shekarabi (S) att det tillfälliga statliga stödet för asylsökande på knappt tio miljarder kronor blivit ett permanent stöd. Det innebär att Falköpings kommun får 35 miljoner kronor per år under hela mandatperioden. Förslaget till fördelning för pengarna för 2015 klubbades i kommunstyrelsen i onsdags. Barn- och utbildningsnämnden får 15 miljoner, socialnämnden 8,3 (varav 3,3 till Connect), tekniska nämnden får 5, kompetens- och arbetslivsnämnden får 3 och kultur- och fritidsnämnden 1,1.

– I stället för att bara ha projektmedel så kan man för de 15 miljoner som skolan får anställa fler lärare. På soc ska vi intensivt jobba med dem som haft långvarigt försörjningsstöd. Det är alldeles för många. Vi har 800 barn vars föräldrar har försörjningsstöd, säger Conny Johansson exempelvis.

Hur många nya jobb?

– Allt kommer inte att gå till jobb. Men säg att 20 miljoner används till jobb och att det går tre jobb per miljon. I nästa års budget kanske vi kan använda alla pengarna till tjänster, säger Conny Johansson.