13 apr 2016 12:12

13 apr 2016 12:12

Lagad skosula döms ut av Arn

FALKÖPING: Missnöjd kund begär ersättning

En Falköpingskvinna gick till skomakaren för att få ett par sulor utbytta. Men kvinnan blev missnöjd och anmälde företaget till Arn, Allmänna reklamationsnämnden.

Kvinnan beställde nya sulor till sina skor och betalade 700 kronor. Efteråt var kvinnan inte nöjd och tyckte att sulorna var för hårda, och att skorna inte gick att använda. Trots återkommande besök hos skomakaren kvarstod problemet.

Skomakaren har erbjudit sig att betala 400 kronor i ersättning, men kvinnan begär nu återbetalning av hela summan och vill även ha ersättning för de besök hon gjort hos skomakaren, totalt 885 kronor.

ARN har tittat på skorna och bedömer arbetet som dåligt utfört, och rekommenderar skomakaren i sitt beslut att betala 885 kronor till kvinnan.

Kvinnan beställde nya sulor till sina skor och betalade 700 kronor. Efteråt var kvinnan inte nöjd och tyckte att sulorna var för hårda, och att skorna inte gick att använda. Trots återkommande besök hos skomakaren kvarstod problemet.

Skomakaren har erbjudit sig att betala 400 kronor i ersättning, men kvinnan begär nu återbetalning av hela summan och vill även ha ersättning för de besök hon gjort hos skomakaren, totalt 885 kronor.

ARN har tittat på skorna och bedömer arbetet som dåligt utfört, och rekommenderar skomakaren i sitt beslut att betala 885 kronor till kvinnan.