14 apr 2016 06:00

14 apr 2016 06:00

Nekas skyddsjakt efter älg

FALKÖPING: Aggressiv älgko med kalvar

En Falköpingsbo som ansökt om skyddsjakt efter älg på en fastighet i Skövde kommun, får avslag av länsstyrelsen.

Mannen har ansökt om skyddsjakt på en fastighet i Skövde kommun där en älgko med två kalvar ska ha uppträtt aggressivt mot boende i området och även äter på tallarna. Älgarna ska enligt ansökan vara oskygga och har uppehållit sig i trädgårdar och försvarar sina revir.

På fastigheten ska det finnas upptrampade viltstigar och stora mängder älgspillning.

Länsstyrelsen har inför sitt beslut i ärendet begärt in ett yttrande från Skogsstyrelsen samt från berörd älgförvaltningsgrupp, som i första hand anser att skyddsjakt endast ska ske vid risk för allvarliga skador.

Skogsstyrelsen har även besökt området och har enligt länsstyrelsen endast funnit små skador på tall. Dock kan stationära djur snabbt ändra skadebilden, konstaterar man.

Sammantaget har länsstyrelsen inte funnit att det föreligger särskilda skäl för att bevilja skyddsjakt, utav avslår ansökan. Beslutet kan överklagas hos Naturvårdsverket.

Mannen har ansökt om skyddsjakt på en fastighet i Skövde kommun där en älgko med två kalvar ska ha uppträtt aggressivt mot boende i området och även äter på tallarna. Älgarna ska enligt ansökan vara oskygga och har uppehållit sig i trädgårdar och försvarar sina revir.

På fastigheten ska det finnas upptrampade viltstigar och stora mängder älgspillning.

Länsstyrelsen har inför sitt beslut i ärendet begärt in ett yttrande från Skogsstyrelsen samt från berörd älgförvaltningsgrupp, som i första hand anser att skyddsjakt endast ska ske vid risk för allvarliga skador.

Skogsstyrelsen har även besökt området och har enligt länsstyrelsen endast funnit små skador på tall. Dock kan stationära djur snabbt ändra skadebilden, konstaterar man.

Sammantaget har länsstyrelsen inte funnit att det föreligger särskilda skäl för att bevilja skyddsjakt, utav avslår ansökan. Beslutet kan överklagas hos Naturvårdsverket.