19 apr 2016 06:00

19 apr 2016 06:00

Kommunen köper och säljer

FALKÖPING: Två fastighetsaffärer på gång

Falköpings kommun är på väg att genomföra två större fastighetsaffärer. Dels köper man Församlingshemmet på Bodvidsgatan för åtta miljoner kronor och dels ska man sälja gamla turistbyrån för 1,3 miljoner.

Beslut om de både affärerna ska tas på kommunfullmäktige på måndag men i båda fallen finns köpekontrakt framtagna redan.

Den fastighet man planerar att köpa ligger alltså på Botvidsgatan och ägs av Falköpings pastorat. Fastigheten hyrs redan i dag av Falköpings kommun och används till skolverksamhet. ”Fastigheten är väl lämpad för den verksamhet som Falköpings kommun bedriver där och det finns ett långsiktigt behov av lokaler för skolverksamhet” skriver kommunen i förslaget till beslut i fullmäktige.

Budgivning

Fastigheten har varit ute till försäljning i två omgångar genom mäklare. Vid sista dag för den andra budgivningen var Falköpings kommun högsta budgivare med 8 000 000 kronor. Näst högsta bud uppgick till 7 600 000 kronor. Fastighetens yta är 4 376 kvadratmeter.

Samtidigt är man alltså också på väg att göra en försäljning – fastighet Smeden 13 på Trädgårdsgatan 27. Del av fastigheten, före detta turistbyrån, säljs efter budgivning till Tant Brun i Falköping AB för 1 300 000 kronor.

Vid budgivningen inkom två högre bud på 1,45 respektive 1,4 miljoner kronor men kommunen väljer alltså budgivaren som lade 1,3 miljoner kronor. ”Tant Brun i Falköping AB bedöms ha en verksamhetsidé som på bästa sätt bidrar till kommunens mål. Detta överväger det faktum att köpeskillingen är 150 000 kronor lägre än det högsta budet” skriver kommunstyrelsen i beslutsförslaget.

Beslut om de både affärerna ska tas på kommunfullmäktige på måndag men i båda fallen finns köpekontrakt framtagna redan.

Den fastighet man planerar att köpa ligger alltså på Botvidsgatan och ägs av Falköpings pastorat. Fastigheten hyrs redan i dag av Falköpings kommun och används till skolverksamhet. ”Fastigheten är väl lämpad för den verksamhet som Falköpings kommun bedriver där och det finns ett långsiktigt behov av lokaler för skolverksamhet” skriver kommunen i förslaget till beslut i fullmäktige.

Budgivning

Fastigheten har varit ute till försäljning i två omgångar genom mäklare. Vid sista dag för den andra budgivningen var Falköpings kommun högsta budgivare med 8 000 000 kronor. Näst högsta bud uppgick till 7 600 000 kronor. Fastighetens yta är 4 376 kvadratmeter.

Samtidigt är man alltså också på väg att göra en försäljning – fastighet Smeden 13 på Trädgårdsgatan 27. Del av fastigheten, före detta turistbyrån, säljs efter budgivning till Tant Brun i Falköping AB för 1 300 000 kronor.

Vid budgivningen inkom två högre bud på 1,45 respektive 1,4 miljoner kronor men kommunen väljer alltså budgivaren som lade 1,3 miljoner kronor. ”Tant Brun i Falköping AB bedöms ha en verksamhetsidé som på bästa sätt bidrar till kommunens mål. Detta överväger det faktum att köpeskillingen är 150 000 kronor lägre än det högsta budet” skriver kommunstyrelsen i beslutsförslaget.