20 apr 2016 06:00

20 apr 2016 06:00

Ingen åtgärd från Ivo

FALKÖPING: Missförhållande på boende

Fallet med kränkande behandling av barn vid ett boende för ensamkommande barn lämnas utan åtgärd från Ivo, Inspektionen för vård och omsorg.

Det var i oktober och november förra året som det kom fram att personal vid ett boende för ensamkommande flyktingbarn i Falköpings kommun, vid flera tillfällen uttryckt sig kränkande mot och om barnen i boendet.

Enligt den lex Sarah-anmälan som gjordes i ärendet i början av februari, hade barnen upplevt det som obehagligt och kränkande.

Personalen hade även underlåtit att följa gällande rutiner i boendet och socialnämnden i Falköping bedömde situationen som allvarlig.

Någon liknande händelse hade inte inträffat tidigare i verksamheten.

Åtgärder

När Ivo nu kommer med sitt beslut i ärendet, väljer inspektionen att avsluta ärendet och inte vidta några ytterligare åtgärder.

Ivo bedömer att huvudmannen har vidtagit åtgärder för att utan dröjsmål avhjälpa missförhållandet på boendet.

Socialnämnden anses också ha identifierat orsakerna till det inträffade och vidtagit åtgärder för att förhindra att något liknande inträffar igen.

Det var i oktober och november förra året som det kom fram att personal vid ett boende för ensamkommande flyktingbarn i Falköpings kommun, vid flera tillfällen uttryckt sig kränkande mot och om barnen i boendet.

Enligt den lex Sarah-anmälan som gjordes i ärendet i början av februari, hade barnen upplevt det som obehagligt och kränkande.

Personalen hade även underlåtit att följa gällande rutiner i boendet och socialnämnden i Falköping bedömde situationen som allvarlig.

Någon liknande händelse hade inte inträffat tidigare i verksamheten.

Åtgärder

När Ivo nu kommer med sitt beslut i ärendet, väljer inspektionen att avsluta ärendet och inte vidta några ytterligare åtgärder.

Ivo bedömer att huvudmannen har vidtagit åtgärder för att utan dröjsmål avhjälpa missförhållandet på boendet.

Socialnämnden anses också ha identifierat orsakerna till det inträffade och vidtagit åtgärder för att förhindra att något liknande inträffar igen.