22 apr 2016 06:00

22 apr 2016 06:00

Studenter utvecklar spel för barn och unga

FALKÖPING: Samarbetar med Dalénium

Två dataspelsstudenter på högskolan utvecklar nu ett spel för och med Dalénium i Stenstorp.
Med som finansiär finns Allmänna arvsfonden.

Paul Löwen-Åberg och Viktor Enghed läser andra året på dataspelsutbildningen på Högskolan i Skövde. Tillsammans med Dalénium science center i Stenstorp utvecklar de ett spel om vattnets kretslopp som riktar sig till barn och ungdomar.

Det heter Molnspelet och ska vara klart inom två år.

Lek och lärande

– För att få spelet vetenskapligt korrekt tog vi kontakt med Dalénium och vi frågade om det kunde vara något som passade in i deras verksamhet. För deras del skulle spelet innebära nya metoder att öka lärandet inom naturvetenskap för målgruppen, berättar Paul och Viktor.

På Dalénium var man positiva till ett samarbete. Målet med spelprojektet är att skapa en experimentstation som ska innehålla ett dataspel och ett digitalt uppslagsverk med fokus på molnbildning och klimatpåverkan.

Idén till spelet kommer från Paul. Han har arbetat på förskola har sett fördelarna med att kombinera lek och lärande.

I spelet styr spelaren huvudfiguren, forskaren Fabula och hennes molnstation Nimbus, som interagerar med världen genom att låta det regna på olika föremål. Spelaren sätter egna mål för vad som ska göras i spelet.

I harmoni med naturen

– Spelet kommer att fokusera på att måla upp en positiv spelvärld där människan lever i harmoni med naturen och låter sig formas av den, snarare än att förändra naturen för eget vinnande, säger Paul.

Studenterna har fått hjälp av Allmänna arvsfonden som finansierar vidareutvecklingen av spelet. Tack vare bidraget har de kunnat knyta fler experter till projektet. Projektet genomförs vid sidan av studierna och målet är att kombinera kunskapsspridande med kommersiell potential. Redan nu är det klart att spelet ska presenteras internationellt.

– Jag är superstolt över vad de åstadkommit, säger Marcus Toftedahl, lärare.

Paul Löwen-Åberg och Viktor Enghed läser andra året på dataspelsutbildningen på Högskolan i Skövde. Tillsammans med Dalénium science center i Stenstorp utvecklar de ett spel om vattnets kretslopp som riktar sig till barn och ungdomar.

Det heter Molnspelet och ska vara klart inom två år.

Lek och lärande

– För att få spelet vetenskapligt korrekt tog vi kontakt med Dalénium och vi frågade om det kunde vara något som passade in i deras verksamhet. För deras del skulle spelet innebära nya metoder att öka lärandet inom naturvetenskap för målgruppen, berättar Paul och Viktor.

På Dalénium var man positiva till ett samarbete. Målet med spelprojektet är att skapa en experimentstation som ska innehålla ett dataspel och ett digitalt uppslagsverk med fokus på molnbildning och klimatpåverkan.

Idén till spelet kommer från Paul. Han har arbetat på förskola har sett fördelarna med att kombinera lek och lärande.

I spelet styr spelaren huvudfiguren, forskaren Fabula och hennes molnstation Nimbus, som interagerar med världen genom att låta det regna på olika föremål. Spelaren sätter egna mål för vad som ska göras i spelet.

I harmoni med naturen

– Spelet kommer att fokusera på att måla upp en positiv spelvärld där människan lever i harmoni med naturen och låter sig formas av den, snarare än att förändra naturen för eget vinnande, säger Paul.

Studenterna har fått hjälp av Allmänna arvsfonden som finansierar vidareutvecklingen av spelet. Tack vare bidraget har de kunnat knyta fler experter till projektet. Projektet genomförs vid sidan av studierna och målet är att kombinera kunskapsspridande med kommersiell potential. Redan nu är det klart att spelet ska presenteras internationellt.

– Jag är superstolt över vad de åstadkommit, säger Marcus Toftedahl, lärare.