23 apr 2016 06:00

23 apr 2016 06:00

Utedasset måste rivas

FALKÖPING: Även mark- och miljödomstolen säger nej

En Skövdebo som stridit för sitt nya utedass på en fastighet i Falköping har fått ännu ett avslag.
Mark- och miljödomstolen avslår mannens överklagande.

Byggnadsnämnden i Falköpings kommun beslutade den 26 mars 2014 att förelägga Skövdebon att flytta eller riva och forsla bort det förråd och utedass som byggts på området som låg inom strandskyddet.

Mannen överklagade det beslutet till länsstyrelsen som avslog överklagan i september 2015.

”Enligt Länsstyrelsens uppfattning ger byggnaderna och den uppgrusade ytan ett sådant privatiserande intryck som inte är förenligt med strandskyddsbestämmelserna. Därmed omfattas dessa av förbudet mot åtgärder inomstrandskyddsområde”, skriver länsstyrelsen i domen.

Skövdebon överklagade även det beslutet till mark- och miljödomstolen. För några dagar sedan avslog dock även den instansen mannens försök.

Inget gehör

Skövdebons argument för överklagandet är bland annat att de byggnader som uppförts är samtliga belägna på samma plats där tidigare byggnader varit uppförda och han säger sig ha fått muntligt besked från stadsarkitekten om dispens från strandskyddet.

Argument som alltså inte har fått gehör hos länsstyrelsen och inte heller hos mark- och miljödomstolen som skriver i domen att det ”inte har framkommit något som ger skäl att ändra länsstyrelsens beslut”.

Ärendet kan överklagas fram till den 6 maj 2016.

Byggnadsnämnden i Falköpings kommun beslutade den 26 mars 2014 att förelägga Skövdebon att flytta eller riva och forsla bort det förråd och utedass som byggts på området som låg inom strandskyddet.

Mannen överklagade det beslutet till länsstyrelsen som avslog överklagan i september 2015.

”Enligt Länsstyrelsens uppfattning ger byggnaderna och den uppgrusade ytan ett sådant privatiserande intryck som inte är förenligt med strandskyddsbestämmelserna. Därmed omfattas dessa av förbudet mot åtgärder inomstrandskyddsområde”, skriver länsstyrelsen i domen.

Skövdebon överklagade även det beslutet till mark- och miljödomstolen. För några dagar sedan avslog dock även den instansen mannens försök.

Inget gehör

Skövdebons argument för överklagandet är bland annat att de byggnader som uppförts är samtliga belägna på samma plats där tidigare byggnader varit uppförda och han säger sig ha fått muntligt besked från stadsarkitekten om dispens från strandskyddet.

Argument som alltså inte har fått gehör hos länsstyrelsen och inte heller hos mark- och miljödomstolen som skriver i domen att det ”inte har framkommit något som ger skäl att ändra länsstyrelsens beslut”.

Ärendet kan överklagas fram till den 6 maj 2016.