26 apr 2016 06:00

26 apr 2016 06:00

Projektpengar till Coompanion Skaraborg

FALKÖPING: Utbildning i arbetsintegrerande sociala företag

Coompanion Skaraborg har beviljats 1,5 miljoner kronor till ett treårigt projekt för att utveckla affärsmodeller och nya verksamhetsgrenar.

Pengarna är fördelade över tre år och kommer från Samordningsförbunden i Skaraborg och Kommunalförbundet Skaraborg.

Projektets syfte och mål är att de arbetsintegrerande sociala företagen i Skaraborg ska öka sina affärer, bli mer hållbara och i högre grad oberoende.

Affärsmodeller

Avsikten är att utveckla modeller för affärsutveckling och utveckla nya verksamhetsgrenar för att kunna möjliggöra att fler får anställning.

”Det finns en stor okunskap kring arbetsintegrerande sociala företag, kring deras möjligheter och inom vilka områden som de får bedriva sin verksamhet. Ytterligare en svårighet inom företagen är att utveckla sin affärsmässighet för att öka sin försäljning och med det bli mer hållbara”, skriver Coompanion Skaraborg i ett pressmeddelande.

Målgruppen för projektet är personer som finns inom verksamheten hos de arbetsintegrerande företagen och deras styrelser, samt även näringslivet, företagare, föreningar, näringslivschefer och upphandlingsansvariga.

Pre-rehab

Projektet ska även ta fram ett koncept för att utbilda handledare i arbetsintegrerande sociala företag inom pre-rehab.

Coompanion Skaraborg arbetar med rådgivning till kooperativa företag i ekonomisk förening. Socialt företagande är ett av organisationens fem specialområden.

Pengarna är fördelade över tre år och kommer från Samordningsförbunden i Skaraborg och Kommunalförbundet Skaraborg.

Projektets syfte och mål är att de arbetsintegrerande sociala företagen i Skaraborg ska öka sina affärer, bli mer hållbara och i högre grad oberoende.

Affärsmodeller

Avsikten är att utveckla modeller för affärsutveckling och utveckla nya verksamhetsgrenar för att kunna möjliggöra att fler får anställning.

”Det finns en stor okunskap kring arbetsintegrerande sociala företag, kring deras möjligheter och inom vilka områden som de får bedriva sin verksamhet. Ytterligare en svårighet inom företagen är att utveckla sin affärsmässighet för att öka sin försäljning och med det bli mer hållbara”, skriver Coompanion Skaraborg i ett pressmeddelande.

Målgruppen för projektet är personer som finns inom verksamheten hos de arbetsintegrerande företagen och deras styrelser, samt även näringslivet, företagare, föreningar, näringslivschefer och upphandlingsansvariga.

Pre-rehab

Projektet ska även ta fram ett koncept för att utbilda handledare i arbetsintegrerande sociala företag inom pre-rehab.

Coompanion Skaraborg arbetar med rådgivning till kooperativa företag i ekonomisk förening. Socialt företagande är ett av organisationens fem specialområden.