28 apr 2016 06:00

28 apr 2016 06:00

Falköpingsbo får inte rättshjälp

FALKÖPING

Kammarrätten i Jönköping avslår en Falköpingsbos begäran om rättshjälp och avvisar samtidigt en begäran om att få handlingar översatta.

En man i Falköping har överklagat ett beslut från Skatteverket angående hans inkomstbeskattning 2014, och det saken gällde när ärendet hamnade hos förvaltningsrätten i Jönköping var att han ville ha handlingar översatta till sitt modersmål, samt rättshjälp.

Han yrkade också på att han skulle få ett frankerat svarskuvert, och han anger att han har låg pension.

När det gäller översättningen hänvisar mannen till Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

Förvaltningsrätten avslog mannens yrkande på översättning och frankerat kuvert, samt avslår ansökan om rättshjälp.

Mannen överklagade förvaltningsrättens beslut till kammarrätten som i sin tur avslog begäran om rättshjälp och avvisade delen i överklagandet som avser översättning.

Kammarrätten finner inte skäl att bevilja mannen rättshjälp, och man menar att beslutet om avslag på begäran om översättning endast kan överklagas i samband med överklagande av dom i målet.

En man i Falköping har överklagat ett beslut från Skatteverket angående hans inkomstbeskattning 2014, och det saken gällde när ärendet hamnade hos förvaltningsrätten i Jönköping var att han ville ha handlingar översatta till sitt modersmål, samt rättshjälp.

Han yrkade också på att han skulle få ett frankerat svarskuvert, och han anger att han har låg pension.

När det gäller översättningen hänvisar mannen till Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

Förvaltningsrätten avslog mannens yrkande på översättning och frankerat kuvert, samt avslår ansökan om rättshjälp.

Mannen överklagade förvaltningsrättens beslut till kammarrätten som i sin tur avslog begäran om rättshjälp och avvisade delen i överklagandet som avser översättning.

Kammarrätten finner inte skäl att bevilja mannen rättshjälp, och man menar att beslutet om avslag på begäran om översättning endast kan överklagas i samband med överklagande av dom i målet.