04 maj 2016 06:00

04 maj 2016 06:00

Gemensam räddningstjänst föreslås

FALKÖPING: Fyra kommuner kan slå ihop sina räddningstjänster

En helt ny organisation för räddningstjänsten kan se dagens ljus om kommunfullmäktige i Falköping, Tidaholm, Götene och Skara bestämmer sig för samarbetet.
– Intentionen finns på alla håll för att gå tillsammans, säger Dan Hovskär (Kd)

Ett förslag finns inom de fyra kommunerna att skapa en gemensam räddningstjänst och räddningsnämnd. Falköpings räddningstjänst kommer då att bli den centrala punkten i den nya organisationen och Falköping kommer att bli värdkommun för den nya sammanslagna enheten. All personal kommer då att tillhöra den nybildade räddningsenheten som ska verka inom de fyra kommunerna Falköping, Tidaholm, Skara samt Götene.

– Vi har redan ett väl utvecklat samarbete i dag, säger Dan Hovskär som är 1:e vice ordförande i räddningsnämnden. Vi har övningar ihop och sedan 2010 har vi successivt ökat vårt samarbete.

Falköping är den enda kommunen som håller sig med en dygnet runt jour på sin brandstation, i övriga kommuner ser organisationen lite olika ut. I Tidaholm finns exempelvis en styrka då dagtid, I Götene förlitar man sig till en deltidsstyrka.

Efter en sammanslagning ser Falköping ut att bli den ekonomiskt vinnande, medan Götene kommer att få betala mer än man tidigare lagt ut på sitt brandförsvar.

– Det kan ju bli en del ekonomiska vinster med en sammanslagning, säger Dan Hovskär, man kan tänka sig att ha en enda gemensam chef till exempel. Men vi ska inte spara in på brandmännen, säger han.

Tidigast kan den nya räddningstjänsten vara i gång till årsskiftet.

Ett förslag finns inom de fyra kommunerna att skapa en gemensam räddningstjänst och räddningsnämnd. Falköpings räddningstjänst kommer då att bli den centrala punkten i den nya organisationen och Falköping kommer att bli värdkommun för den nya sammanslagna enheten. All personal kommer då att tillhöra den nybildade räddningsenheten som ska verka inom de fyra kommunerna Falköping, Tidaholm, Skara samt Götene.

– Vi har redan ett väl utvecklat samarbete i dag, säger Dan Hovskär som är 1:e vice ordförande i räddningsnämnden. Vi har övningar ihop och sedan 2010 har vi successivt ökat vårt samarbete.

Falköping är den enda kommunen som håller sig med en dygnet runt jour på sin brandstation, i övriga kommuner ser organisationen lite olika ut. I Tidaholm finns exempelvis en styrka då dagtid, I Götene förlitar man sig till en deltidsstyrka.

Efter en sammanslagning ser Falköping ut att bli den ekonomiskt vinnande, medan Götene kommer att få betala mer än man tidigare lagt ut på sitt brandförsvar.

– Det kan ju bli en del ekonomiska vinster med en sammanslagning, säger Dan Hovskär, man kan tänka sig att ha en enda gemensam chef till exempel. Men vi ska inte spara in på brandmännen, säger han.

Tidigast kan den nya räddningstjänsten vara i gång till årsskiftet.