11 maj 2016 06:00

11 maj 2016 06:00

Okej med jakt på gäss

FALKÖPING

Länsstyrelsen har gett grönt ljus för jakt på 200 fridlysta gäss på en fastighet i västra delen av Falköpings kommun.

Grågässen och kanadagässen orsakar omfattande skador på betesmarken.

Därför begärde mannen att få skjuta av 400 gäss.

Länsstyrelsen ger alltså honom efter bedömning rätt att fälla hälften av dem, trots gällande fridlysningsbestämmelser, uppger nyhetsbyrån Sirén.

Ingen annan lösning

Tillståndet gäller under maj månad och senast i augusti ska avskjutningens effekt skickas in till Länsstyrelsen.

Myndigheten får ge jakttillstånd på fredade djur om det inte finns någon annan lösning och om jakten inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens fortbestånd i dess naturliga områden.

Ekonomiska skador

Andra anledningar är om djuren har inverkan på den allmänna hälsan eller säkerheten eller om djuren ställer till med ekonomiska eller sociala skador.

Flygsäkerhet

Man kan också ge tillstånd för jakt med hänsyn till flygsäkerheten och för att förhindra allvarliga skador på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom eller andra vilda djur och växter.

Sanitär olägenhet

Länsstyrelsen upplyser också i beslutet att såväl grågås som kanadagås som uppträder vid fält med oskördad gröda eller som orsakar sanitära olägenheter får jagas under juli månad.

Dessutom får även sädgås jagas under september och oktober om det krävs för att förebygga skada.

Grågässen och kanadagässen orsakar omfattande skador på betesmarken.

Därför begärde mannen att få skjuta av 400 gäss.

Länsstyrelsen ger alltså honom efter bedömning rätt att fälla hälften av dem, trots gällande fridlysningsbestämmelser, uppger nyhetsbyrån Sirén.

Ingen annan lösning

Tillståndet gäller under maj månad och senast i augusti ska avskjutningens effekt skickas in till Länsstyrelsen.

Myndigheten får ge jakttillstånd på fredade djur om det inte finns någon annan lösning och om jakten inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens fortbestånd i dess naturliga områden.

Ekonomiska skador

Andra anledningar är om djuren har inverkan på den allmänna hälsan eller säkerheten eller om djuren ställer till med ekonomiska eller sociala skador.

Flygsäkerhet

Man kan också ge tillstånd för jakt med hänsyn till flygsäkerheten och för att förhindra allvarliga skador på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom eller andra vilda djur och växter.

Sanitär olägenhet

Länsstyrelsen upplyser också i beslutet att såväl grågås som kanadagås som uppträder vid fält med oskördad gröda eller som orsakar sanitära olägenheter får jagas under juli månad.

Dessutom får även sädgås jagas under september och oktober om det krävs för att förebygga skada.