14 maj 2016 06:00

14 maj 2016 06:00

Över 100 fler invånare första kvartalet

FALKÖPING: Ökade mest i Skaraborg

Falköping är den kommun i Skaraborg som växte mest de första tre månaderna 2016.
107 fler invånare har kommunen fått under den perioden enligt ny statistik från Statistiska centralbyrån, SCB.

32 618 – så många invånare hade Falköpings kommun den 31 mars. Det är 107 fler än sista december 2015 vilket ger en jämförelsevis stor ökning under den tremånadersperioden.

Födelseöverskott

Det är bland annat den största ökningen i Skaraborg under första kvartalet och den åttonde största i Västra Götaland. Det är också en klar större ökning än till exempel Skövde som växte med 40 personer och jämstora Marks kommun som gick plus 42.

Orsaken är dels ett positivt födelseöverskott med 20 fler födda än döda vilket är relativt ovanligt i Falköping. Under flera av de senaste kvartalen har det där varit en minussiffra. Det var också klart fler som flyttade till än från kommunen. Inte minst utflyttningssiffran på 293 är lägre än under de senaste kvartalen.

Flest män

Framförallt är det männen som blir fler. Av de 107 som kommunen ökade med var 84 män.

32 618 – så många invånare hade Falköpings kommun den 31 mars. Det är 107 fler än sista december 2015 vilket ger en jämförelsevis stor ökning under den tremånadersperioden.

Födelseöverskott

Det är bland annat den största ökningen i Skaraborg under första kvartalet och den åttonde största i Västra Götaland. Det är också en klar större ökning än till exempel Skövde som växte med 40 personer och jämstora Marks kommun som gick plus 42.

Orsaken är dels ett positivt födelseöverskott med 20 fler födda än döda vilket är relativt ovanligt i Falköping. Under flera av de senaste kvartalen har det där varit en minussiffra. Det var också klart fler som flyttade till än från kommunen. Inte minst utflyttningssiffran på 293 är lägre än under de senaste kvartalen.

Flest män

Framförallt är det männen som blir fler. Av de 107 som kommunen ökade med var 84 män.

Befolkningförändring kvartal 1

Folkmängd i Falköping 31 mars 2016 och befolkningsförändringar 1 januari–31 mars 2016:

Folkmängd: 32 618

Folkökning: 107

Levande födda: 107

Döda: 87

Födelse- överskott: 20

Inflyttade: 377

Utflyttade: 293

Flyttningsnetto totalt: 84

Netto egna länet: 15

Netto övriga Sverige: -3

Netto utlandet: 72

Källa: SCB