19 maj 2016 06:00

19 maj 2016 06:00

Ny lag om serviceboende

FALKÖPING: Socialnämnden har haft sammanträde

Servicelägenheter som inte är uthyrda kan i fortsättningen användas för mottagande av nyanlända.
Samtidigt har SD lagt en motion om flyktingpaus.

I måndags sammanträdde socialnämnden i Falköping. Ett av ärendena rörde en förändring lag kring servicelägenheter.

Den nya bosättningslagen som gäller från 1 mars 2016 säger att de servicelägenheter som inte är uthyrda i fortsättningen kan användas för mottagande av nyanlända. Lagen omfattar nyanlända som beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller annan skyddsbehövande enligt vissa bestämmelser i Utlänningslagen samt anhöriga till dessa personer.

Folkomröstning

I kontrast till det behandlade nämnden också en motion från Hanna Wigh (SD). Wigh föreslår en invandringspaus men också en folkomröstning kring fortsatt mottagande.

Socialnämnden föreslår dock kommunfullmäktige att avslå den motionen i de frågor som berör nämnden i fråga.

Äldreboende

Förutom de ärendena har nämnden enligt uppdrag 2015 gjort en översyn av kommunens platser för äldreboende. Avdelningschef Ewa Hante presenterade översynen som godkändes med underlag från åren 2013-2015.

Nämnden godkände också en åtgärdsplan kring våld i nära relationer som samordnaren tagit fram.

I måndags sammanträdde socialnämnden i Falköping. Ett av ärendena rörde en förändring lag kring servicelägenheter.

Den nya bosättningslagen som gäller från 1 mars 2016 säger att de servicelägenheter som inte är uthyrda i fortsättningen kan användas för mottagande av nyanlända. Lagen omfattar nyanlända som beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller annan skyddsbehövande enligt vissa bestämmelser i Utlänningslagen samt anhöriga till dessa personer.

Folkomröstning

I kontrast till det behandlade nämnden också en motion från Hanna Wigh (SD). Wigh föreslår en invandringspaus men också en folkomröstning kring fortsatt mottagande.

Socialnämnden föreslår dock kommunfullmäktige att avslå den motionen i de frågor som berör nämnden i fråga.

Äldreboende

Förutom de ärendena har nämnden enligt uppdrag 2015 gjort en översyn av kommunens platser för äldreboende. Avdelningschef Ewa Hante presenterade översynen som godkändes med underlag från åren 2013-2015.

Nämnden godkände också en åtgärdsplan kring våld i nära relationer som samordnaren tagit fram.