20 maj 2016 06:00

20 maj 2016 06:00

Bidrag till föreningar ses över

FALKÖPING: Beslut om utredning på tisdag

Föreningarna i Falköpings kommun kan komma att få högre bidrag till hyror av lokaler.

Det ska nu kultur- och fritidsförvaltningen utreda i en översyn av lokalbidrag

På tisdag sammanträder kommunens kultur- och fritidsnämnd. Ett av ärendena på agendan är föreningarnas lokalbidrag som man föreslår att förvaltningen ska se över.

Bakgrunden är att föreningar tidigare ofta har kunnat hyra kommunala lokaler för sina olika verksamheter men i dag används kommunens fastigheter alltmer till kommunens egna verksamheter. Det medför att föreningar i allt större utsträckning är hänvisade till att hyra av externa fastighetsägare.

Svårt för nya

Därför menar nämnden att man måste hitta nya strategier. ”För att kunna tillgodose föreningarnas lokalbehov och underlätta för föreningar att bedriva verksamhet behöver lokalbidraget förändras” skriver man inför beslutet om en översyn.

Ett problem som man tar upp är att lokalbidraget i dag baseras på antalet medlemmar, vilket medför att nya föreningar har mycket svårt att etablera sig och få förutsättningar för att utveckla sin verksamhet. Nämnden säger att dessa föreningar ofta erbjuder värdefulla alternativ till de redan etablerade idrotterna och genom att ge dem rätt förutsättningar kan flera barn och ungdomar inkluderas i föreningslivet.

Klar om ett år

Översynen är även ett led i att uppnå målet om ett socialt hållbart Falköping.

Beslutat om att ge förvaltningen i uppdrag att göra översynen ska alltså tas på tisdag.

Utredningen ska sedan presenteras vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde i mars 2017.

På tisdag sammanträder kommunens kultur- och fritidsnämnd. Ett av ärendena på agendan är föreningarnas lokalbidrag som man föreslår att förvaltningen ska se över.

Bakgrunden är att föreningar tidigare ofta har kunnat hyra kommunala lokaler för sina olika verksamheter men i dag används kommunens fastigheter alltmer till kommunens egna verksamheter. Det medför att föreningar i allt större utsträckning är hänvisade till att hyra av externa fastighetsägare.

Svårt för nya

Därför menar nämnden att man måste hitta nya strategier. ”För att kunna tillgodose föreningarnas lokalbehov och underlätta för föreningar att bedriva verksamhet behöver lokalbidraget förändras” skriver man inför beslutet om en översyn.

Ett problem som man tar upp är att lokalbidraget i dag baseras på antalet medlemmar, vilket medför att nya föreningar har mycket svårt att etablera sig och få förutsättningar för att utveckla sin verksamhet. Nämnden säger att dessa föreningar ofta erbjuder värdefulla alternativ till de redan etablerade idrotterna och genom att ge dem rätt förutsättningar kan flera barn och ungdomar inkluderas i föreningslivet.

Klar om ett år

Översynen är även ett led i att uppnå målet om ett socialt hållbart Falköping.

Beslutat om att ge förvaltningen i uppdrag att göra översynen ska alltså tas på tisdag.

Utredningen ska sedan presenteras vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde i mars 2017.