20 maj 2016 09:49

20 maj 2016 09:49

"Viss oro i kommunerna"

NYHETER: Krismöte efter masthändelserna

Säpo, MSB, polisen, SOS alarm och kommunalförbunden. Alla deltar i det samverkansmöte som hålls på fredagen, initierat av länsstyrelsen i Västra Götaland med anledning den senaste tidens händelser. ”Vi har noterat att det finns en viss oro ute i kommunerna”, säger Lisa Nordahl, länsstyrelsen.

Efter den senaste tidens händelse beslöt länsstyrelsen på torsdagen att kalla till telefonmöte där man vill skapa en samlad lägesbild.

– Vi har fått ett flertal frågor från kommunerna i regionen och vi har noterat att det finns en viss oro, säger Lisa Nordahl, säkerhetsdirektör vid länsstyrelsen i Västra Götaland.

– Vi har därför kallat till ett samverkansmöte där Säpo, polisen region väst, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, SOS alarm, kommunalförbunden i regionen, bland annat Skaraborgs Kommunalförbund, och andra aktörer i regionen, såsom Trafikverket, kommer att delta.

Enligt säkerhetsdirektören är mötets syfte framför allt just att kommunerna och de regionala aktörerna ska få ställa frågor.

– Jag vet inte i nuläget, men jag tror inte att mötet kommer att leda till några operativa åtgärder. Men det kan handla om att kommunerna exempelvis vill att de ska informeras om läget kontinuerligt, så som vi exempelvis gjort i flyktingfrågan.

På frågan om länsstyrelsen ser allvarligt på den senaste tidens händelser, svarar Lisa Nordahl:

– När det som hände med masten i Borås blev känt lyfte vi direkt frågan till nationell nivå, till berörda myndigheter. Men mötet i dag handlar mer om att informera, det är vår roll att ordna samverkansmöten.

Mötet inleds klockan 10.30, det är oklart hur länge det kommer att pågår.

Samtidigt arbetar polisen med händelsen i Stenstorp. På fredagsförmiddagen anlände också poliser till platsen för att påbörja den tekniska undersökningen.

Efter den senaste tidens händelse beslöt länsstyrelsen på torsdagen att kalla till telefonmöte där man vill skapa en samlad lägesbild.

– Vi har fått ett flertal frågor från kommunerna i regionen och vi har noterat att det finns en viss oro, säger Lisa Nordahl, säkerhetsdirektör vid länsstyrelsen i Västra Götaland.

– Vi har därför kallat till ett samverkansmöte där Säpo, polisen region väst, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, SOS alarm, kommunalförbunden i regionen, bland annat Skaraborgs Kommunalförbund, och andra aktörer i regionen, såsom Trafikverket, kommer att delta.

Enligt säkerhetsdirektören är mötets syfte framför allt just att kommunerna och de regionala aktörerna ska få ställa frågor.

– Jag vet inte i nuläget, men jag tror inte att mötet kommer att leda till några operativa åtgärder. Men det kan handla om att kommunerna exempelvis vill att de ska informeras om läget kontinuerligt, så som vi exempelvis gjort i flyktingfrågan.

På frågan om länsstyrelsen ser allvarligt på den senaste tidens händelser, svarar Lisa Nordahl:

– När det som hände med masten i Borås blev känt lyfte vi direkt frågan till nationell nivå, till berörda myndigheter. Men mötet i dag handlar mer om att informera, det är vår roll att ordna samverkansmöten.

Mötet inleds klockan 10.30, det är oklart hur länge det kommer att pågår.

Samtidigt arbetar polisen med händelsen i Stenstorp. På fredagsförmiddagen anlände också poliser till platsen för att påbörja den tekniska undersökningen.