23 maj 2016 06:00

23 maj 2016 06:00

Kommunen går igenom alla skyddsobjekt

FALKÖPING: Efter incidenten vid masten

Falköpings kommun gör en genomgång av säkerheten vid alla skyddsvärda objekt. En följd av det först misstänkta sabotaget vid masten i Stenstorp.
– Vi ansvarar för att trygga livsnödvändig försörjning, säger samhällsbyggnadschef Patrick Nohlgren.

Under fredagen blev det stort pådrag kring den fällda kring masten på vattentornet i Stenstorp. Det väcktes snabbt misstankar runt om i landet att det rörde sig om ytterligare ett mastsabotage. Men efter polisens undersökning konstaterade man att det rörde sig om naturliga orsaker i form av väder och slitage.

Inspektioner

Men redan på torsdagen när man fått larm om störningen beslutade Falköpings kommun att börja gå igenom säkerheten vid alla skyddsvärda objekt i kommunen,

– Vi gjorde en snabb genomgång på torsdagen och en mer detaljerad under fredagen. På måndag gör vi en sista slutkläm, säger Patrick Nohlgren.

Vattendistribution

Hur många objekt det rör sig om vill Nohlgren inte gå in på men det handlar exempelvis om säkerhet som gäller vattendistribution och drift.

– Vi ansvarar för att trygga livsnödvändig försörjning och säkerställa viktiga samhällsfunktioner. Därför kommer alla så kallade skyddsobjekt att inspekteras och kontroll av larmanordningar att genomföras.

Nohlgren bedömer att Falköpings kommun har god säkerhet på de platser som anses vara viktiga ur samhällssynpunkt.

Under fredagen blev det stort pådrag kring den fällda kring masten på vattentornet i Stenstorp. Det väcktes snabbt misstankar runt om i landet att det rörde sig om ytterligare ett mastsabotage. Men efter polisens undersökning konstaterade man att det rörde sig om naturliga orsaker i form av väder och slitage.

Inspektioner

Men redan på torsdagen när man fått larm om störningen beslutade Falköpings kommun att börja gå igenom säkerheten vid alla skyddsvärda objekt i kommunen,

– Vi gjorde en snabb genomgång på torsdagen och en mer detaljerad under fredagen. På måndag gör vi en sista slutkläm, säger Patrick Nohlgren.

Vattendistribution

Hur många objekt det rör sig om vill Nohlgren inte gå in på men det handlar exempelvis om säkerhet som gäller vattendistribution och drift.

– Vi ansvarar för att trygga livsnödvändig försörjning och säkerställa viktiga samhällsfunktioner. Därför kommer alla så kallade skyddsobjekt att inspekteras och kontroll av larmanordningar att genomföras.

Nohlgren bedömer att Falköpings kommun har god säkerhet på de platser som anses vara viktiga ur samhällssynpunkt.