24 maj 2016 06:00

24 maj 2016 06:00

Nu ställs detaljplanen ut

FALKÖPING: Vill bygga bostäder

Arbetet för bostadsbygge på Geten 2 på Järnvägsgatan fortsätter. Flera aktörer har fått lämna synpunkter på detaljplanen och nu ska den ställas ut på

Den 24 mars 2015 gav byggnadsnämnden i uppdrag till stadsbyggnadsavdelningen att ta fram en ny detaljplan för fastigheten Geten 2. SLA har sedan rapporterat om att flera privata aktörer vill bygga bostäder där.

– Det utvecklar Falköping och känns jättepositivt, sade byggnadsnämndens ordförande Dan Hovskär (KD) då.

Synpunkter

Efter beslut i byggnadsnämnden i februari har förslaget till detaljplanen gått ut för samråd fram till den 8 mars. Flera myndigheter och organisationer har haft möjlighet att lämna synpunkter. Bland annat har Miljösamverkan Östra Skaraborg fört fram synpunkter kring bullernivån och därför har detaljplanen kompletterats med åtgärder.

Planen är att uppföra ett flerbostadshus i två sammanlänkade huskroppar i fyra våningsplan. Planförslaget innebär även att en liten del av kommunens mark införlivas i kvartersmark.

Granskning

Nu kommer detaljplanen att gå in i granskningsfasen. Förslaget kommer därför att ställas ut från 26 maj till och med 17 juni på Medborgarkontoret och synpunkter kan lämnas skriftligt. Därefter ska ett granskningsutlåtande göras från kommunen innan ärendet tas upp för politiskt beslut.

Den 24 mars 2015 gav byggnadsnämnden i uppdrag till stadsbyggnadsavdelningen att ta fram en ny detaljplan för fastigheten Geten 2. SLA har sedan rapporterat om att flera privata aktörer vill bygga bostäder där.

– Det utvecklar Falköping och känns jättepositivt, sade byggnadsnämndens ordförande Dan Hovskär (KD) då.

Synpunkter

Efter beslut i byggnadsnämnden i februari har förslaget till detaljplanen gått ut för samråd fram till den 8 mars. Flera myndigheter och organisationer har haft möjlighet att lämna synpunkter. Bland annat har Miljösamverkan Östra Skaraborg fört fram synpunkter kring bullernivån och därför har detaljplanen kompletterats med åtgärder.

Planen är att uppföra ett flerbostadshus i två sammanlänkade huskroppar i fyra våningsplan. Planförslaget innebär även att en liten del av kommunens mark införlivas i kvartersmark.

Granskning

Nu kommer detaljplanen att gå in i granskningsfasen. Förslaget kommer därför att ställas ut från 26 maj till och med 17 juni på Medborgarkontoret och synpunkter kan lämnas skriftligt. Därefter ska ett granskningsutlåtande göras från kommunen innan ärendet tas upp för politiskt beslut.