26 maj 2016 10:01

26 maj 2016 10:01

Brister i arbetsmiljön på företag i Falköping

FALKÖPINGArbetsmiljöverket vill nu se åtgärder

Efter att ha genomfört en inspektion på en arbetsplats i Falköping ställer Arbetsmiljöverket krav på förbättringar av arbetsmiljön.

Den 21 april 2016 besökte Arbetsmiljöverket en arbetsplats i Falköping och inspekterade deras arbetsmiljöarbete. Vid inspektionen hittade man en del som behöver förbättras.

Bland annat pekar man på att det saknas skriftliga rutiner som beskriver hur jobbet med det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till.

Man lyfter också fram brister i arbetet med kemikalier där myndigheten menar att det saknas förteckningar, riskbedömningar samt hanterings- och skyddsinstruktioner som framkommit vid inspektionen.

Riskerar vite

”Ni som arbetsgivare ska göra det som behövs för att ingen av era arbetstagare skadar sig eller blir sjuk på grund av arbetet” skriver Arbetsmiljöverket i sin rapport från inspektionen.

Nu uppmanas företaget att åtgärda bristerna annars risker man föreläggande, vite och förbud.

I höst kommer myndigheten att följa upp inspektionen med ett återbesök.

Den 21 april 2016 besökte Arbetsmiljöverket en arbetsplats i Falköping och inspekterade deras arbetsmiljöarbete. Vid inspektionen hittade man en del som behöver förbättras.

Bland annat pekar man på att det saknas skriftliga rutiner som beskriver hur jobbet med det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till.

Man lyfter också fram brister i arbetet med kemikalier där myndigheten menar att det saknas förteckningar, riskbedömningar samt hanterings- och skyddsinstruktioner som framkommit vid inspektionen.

Riskerar vite

”Ni som arbetsgivare ska göra det som behövs för att ingen av era arbetstagare skadar sig eller blir sjuk på grund av arbetet” skriver Arbetsmiljöverket i sin rapport från inspektionen.

Nu uppmanas företaget att åtgärda bristerna annars risker man föreläggande, vite och förbud.

I höst kommer myndigheten att följa upp inspektionen med ett återbesök.