28 maj 2016 06:00

28 maj 2016 06:00

Extra busslinje till och från berget

FALKÖPING: Fler ska kunna ta sig till Mösseberg i sommar

Fler ska kunna ta del av allt som finns på Mössebergs friluftsområde. Därför satsar Falköpings kommun på en extra busslinje under sommaren.

Falköpings kommun fortsätter att satsa på att utveckla Mösseberg som ett attraktivt friluftsområde. Tanken är att fler Falköpingsbor och även besökare ska upptäcka allt som finns på berget. Det gäller även dem som inte har bil.

Därför sätter Falköpings kommun nu in en extra busslinje för att fler ska kunna ta sig till Mösseberg. Med start den 19 juni går sex bussturer upp till Mösseberg på vardagar. På lördagar och söndagar blir det fler bussturer, elva stycken. Lika många turer går det tillbaka från berget.

Busslinjen, som heter linje 9, trafikeras av Västtrafik till och med den 20 augusti. Linjen utgår från Resecentrum och det går att gå på vid Postterminalen vid Mössebergsgatan, Mössebergsparken, Allégatan på Danska vägen, Bergsängsvägen, Mössebergsgården och Bredablick innan man når ändhållplatsen Mösseberg vid campingen.

Det finns mycket att ta del av på Mösseberg, här följer några exempel. Där finns en motionscentral med bastu och badmöjligheter i Skogssjön även kallad Pankasjön. Det finns många motionsspår och vandringsleder, en camping och stugby (där det för närvarande byggs fler stugor). Det finns en djurpark med många olika djur och där finns också lek- och grillplatser. I djurparken finns också utsiktstornet där man kan se ut över Falköping och Falbygden.

Falköpings kommun fortsätter att satsa på att utveckla Mösseberg som ett attraktivt friluftsområde. Tanken är att fler Falköpingsbor och även besökare ska upptäcka allt som finns på berget. Det gäller även dem som inte har bil.

Därför sätter Falköpings kommun nu in en extra busslinje för att fler ska kunna ta sig till Mösseberg. Med start den 19 juni går sex bussturer upp till Mösseberg på vardagar. På lördagar och söndagar blir det fler bussturer, elva stycken. Lika många turer går det tillbaka från berget.

Busslinjen, som heter linje 9, trafikeras av Västtrafik till och med den 20 augusti. Linjen utgår från Resecentrum och det går att gå på vid Postterminalen vid Mössebergsgatan, Mössebergsparken, Allégatan på Danska vägen, Bergsängsvägen, Mössebergsgården och Bredablick innan man når ändhållplatsen Mösseberg vid campingen.

Det finns mycket att ta del av på Mösseberg, här följer några exempel. Där finns en motionscentral med bastu och badmöjligheter i Skogssjön även kallad Pankasjön. Det finns många motionsspår och vandringsleder, en camping och stugby (där det för närvarande byggs fler stugor). Det finns en djurpark med många olika djur och där finns också lek- och grillplatser. I djurparken finns också utsiktstornet där man kan se ut över Falköping och Falbygden.