03 jun 2016 06:00

03 jun 2016 06:00

Patienterna mest nöjda i Falköping

FALKÖPING: Prisas i ny mätmetod

Mag- och tarmmottagningen i Falköping har vunnit pris för nöjdast patienter och flest antal svarande via en ny mätmetod.

– Vi är jätteglada för att ha så nöjda patienter och kommer fira på nästa APT med tårta, säger Ann-Charlotte Sunnergren, enhetschef för SkaS mag- och tarmmottagningar i ett pressmeddelande.

Utnämningen är en följd av ett pilotprojekt för att mäta patientåsikter via pekplatta drog igång för drygt två månader sedan. I samband med det anordnades en tävling bland de 25 deltagande vårdenheterna från hela Sverige.

Priset för nöjdaste patienter vanns alltså av mag- och tarmmottagningen i Falköping. Lidköping kom på tredje och Skövde på nionde plats.

Mottagningen i Falköping vann också pris för flest besvarade enkäter.

Den nya metoden som testats på enheter runtom i landet innebär att patienter, via en pekplatta, fått tycka till om sitt senaste besök.

Frågorna i enkäten har bland annat handlat om tillgänglighet, delaktighet och hur nöjd patienten varit med bemötandet.

– Vi är jätteglada för att ha så nöjda patienter och kommer fira på nästa APT med tårta, säger Ann-Charlotte Sunnergren, enhetschef för SkaS mag- och tarmmottagningar i ett pressmeddelande.

Utnämningen är en följd av ett pilotprojekt för att mäta patientåsikter via pekplatta drog igång för drygt två månader sedan. I samband med det anordnades en tävling bland de 25 deltagande vårdenheterna från hela Sverige.

Priset för nöjdaste patienter vanns alltså av mag- och tarmmottagningen i Falköping. Lidköping kom på tredje och Skövde på nionde plats.

Mottagningen i Falköping vann också pris för flest besvarade enkäter.

Den nya metoden som testats på enheter runtom i landet innebär att patienter, via en pekplatta, fått tycka till om sitt senaste besök.

Frågorna i enkäten har bland annat handlat om tillgänglighet, delaktighet och hur nöjd patienten varit med bemötandet.