07 jun 2016 10:43

07 jun 2016 10:43

Torvströfabrik får pengaanslag

FALKÖPING: Arbetslivsmuseer får pengar av Riksantikvarien

Riksantikvarieämbetet har fördelat åtta miljoner till landets arbetslivsmuseer, i Skaraborg är det fyra museer som får del av pengarna. I Falköping får Ryttarens torvströfabrik 70 000 kronor för elarbeten.

Föreningen Ryttarens torvströfabrik har fått ett anslag på 70 000 kronor när Riksantikvarieämbetet delar ut pengar till landets arbetslivsmuseer. Pengarna ska föreningen använda till en så kallad elrevision av torvströfabriken, samt att montera luftvärmepumpar i lokverkstaden och pressrummet.

Riksantikvarien delar totalt ut åtta miljoner kronor till landets arbetslivsmuseer, i Skaraborg är det fyra museer som får del av anslagen. Wretens såg är ett av de skaraborgska museerna som får pengar beviljade, ett bokprojekt om Wretens såg får 72 000 kronor. Rubens maskinhistoriska samlingar får även de ett anslag, då till en Avery ångplog och här är pengasumman 150 000 kronor. Vadsbo museum med industrimuseet får ett bidrag i år på 80 000 kronor, och det är till för att dokumentera Electroluxfabrikens tillverkning i Mariestad.

I Västra Götaland är det tio projekt som beviljats pengar av Riksantikvarieämbetet med en totalsumma på 1 092 000 kronor. Bland andra är det Skandiamuseet i Lysekil och Aeroseum i Göteborg som får del av miljonsumman.

I Sverige finns det i dag drygt 1 450 arbetslivsmuseer som oftast drivs på ideell basis av olika föreningar och stiftelser. I år hade 195 arbetslivsmuseer runt om i landet ansökt om bidrag och av dem beviljades 88 projekt.

Föreningen Ryttarens torvströfabrik har fått ett anslag på 70 000 kronor när Riksantikvarieämbetet delar ut pengar till landets arbetslivsmuseer. Pengarna ska föreningen använda till en så kallad elrevision av torvströfabriken, samt att montera luftvärmepumpar i lokverkstaden och pressrummet.

Riksantikvarien delar totalt ut åtta miljoner kronor till landets arbetslivsmuseer, i Skaraborg är det fyra museer som får del av anslagen. Wretens såg är ett av de skaraborgska museerna som får pengar beviljade, ett bokprojekt om Wretens såg får 72 000 kronor. Rubens maskinhistoriska samlingar får även de ett anslag, då till en Avery ångplog och här är pengasumman 150 000 kronor. Vadsbo museum med industrimuseet får ett bidrag i år på 80 000 kronor, och det är till för att dokumentera Electroluxfabrikens tillverkning i Mariestad.

I Västra Götaland är det tio projekt som beviljats pengar av Riksantikvarieämbetet med en totalsumma på 1 092 000 kronor. Bland andra är det Skandiamuseet i Lysekil och Aeroseum i Göteborg som får del av miljonsumman.

I Sverige finns det i dag drygt 1 450 arbetslivsmuseer som oftast drivs på ideell basis av olika föreningar och stiftelser. I år hade 195 arbetslivsmuseer runt om i landet ansökt om bidrag och av dem beviljades 88 projekt.