17 jun 2016 06:00

17 jun 2016 06:00

El-behandling inte orsak till dödsfall

FALKÖPING: Ivo friar

Enligt en anmälan ska en kvinna ha avlidit till följd av biverkningar från elbehandlingar på en klinik i Falköping.
Men Inspektionen för vård och omsorg (IVO) friar kliniken.

I anmälan till IVO uppger anmälaren att hennes syster avlidit till följd av att hon hade behandlats med elektrokonvulsiv behandling (ECT) på den psykiatriska kliniken i Falköping.

Behandlingen sattes in sommaren 2014 för att patienten led av djup depression med vanföreställningar. Senare samma år fick patienten ett cirkulationsstillestånd och transporterades till sjukhus där hon sedan avled.

Ivo har nu granskat ärendet och finner inte att ECT-behandlingen orsakade dödsfallet. ”IVO finner inga hållpunkter för att patienten avlidit till följd av biverkningar orsakade av ECT. Att behandla en patient som lider av djup depression med ECT är förenligt med vetenskap och beprövad erfarenhet” skriver man i sitt utlåtande.

Samantaget finner IVO alltså att vårdgivaren har följt gällande lagstiftning på hälso- och sjukvårdens område och riktar ingen kritik.

I anmälan till IVO uppger anmälaren att hennes syster avlidit till följd av att hon hade behandlats med elektrokonvulsiv behandling (ECT) på den psykiatriska kliniken i Falköping.

Behandlingen sattes in sommaren 2014 för att patienten led av djup depression med vanföreställningar. Senare samma år fick patienten ett cirkulationsstillestånd och transporterades till sjukhus där hon sedan avled.

Ivo har nu granskat ärendet och finner inte att ECT-behandlingen orsakade dödsfallet. ”IVO finner inga hållpunkter för att patienten avlidit till följd av biverkningar orsakade av ECT. Att behandla en patient som lider av djup depression med ECT är förenligt med vetenskap och beprövad erfarenhet” skriver man i sitt utlåtande.

Samantaget finner IVO alltså att vårdgivaren har följt gällande lagstiftning på hälso- och sjukvårdens område och riktar ingen kritik.