20 jun 2016 13:29

20 jun 2016 13:29

Kommunen får internationellt pris

”Språkvän” årets bästa projekt

Falköpings kommuns har fått pris för årets bästa internationella projekt för sitt integrationsarbete.

Det är projektet ”Språkvän” som har utsetts till bästa internationella projekt i kategorin social hållbarhet av Cittaslow International.

Juryn motiverar beslutet med att projektet är en framgångsrik plattform för att stimulera nya svenskar att både lära sig det svenska språket såväl som den svenska kulturen.

Priset kommer att delas ut vid Cittaslows internationella årsmöte i Portugal på midsommardagen.

Projektet Språkvän, som finansieras av medel från Länsstyrelsen i Västra Götaland, har hittills gjort närmare 170 matchningar av nya och etablerade svenskar som tillsammans övar språk- och kulturfärdigheter. Totalt medverkar cirka 600 Falköpingsbor i projektet och projektet driver även studiecirklar samt utbildning av IT-ledare, alla aktiviteter syftar till integration.

Det är projektet ”Språkvän” som har utsetts till bästa internationella projekt i kategorin social hållbarhet av Cittaslow International.

Juryn motiverar beslutet med att projektet är en framgångsrik plattform för att stimulera nya svenskar att både lära sig det svenska språket såväl som den svenska kulturen.

Priset kommer att delas ut vid Cittaslows internationella årsmöte i Portugal på midsommardagen.

Projektet Språkvän, som finansieras av medel från Länsstyrelsen i Västra Götaland, har hittills gjort närmare 170 matchningar av nya och etablerade svenskar som tillsammans övar språk- och kulturfärdigheter. Totalt medverkar cirka 600 Falköpingsbor i projektet och projektet driver även studiecirklar samt utbildning av IT-ledare, alla aktiviteter syftar till integration.